HEMEN HER ŞEY AYNIYKEN BU AYRILIK NEDEN!

Bir sağlık çalışanı düşünün…

Benzer durumdaki pek çok arkadaşıyla eğitime başlıyor.

Aynı sıralarda aynı eğitim sisteminde aynı eğitimcilerle yola çıkıyor.

Gün geliyor staja başlıyor.

Stajını da diğer arkadaşları gibi aynı hemşire ablasının, ebe ablasının gözetiminde gerçekleştiriyor.

Ve sınav vakti… Sınava da birlikte dirsek çürüttüğü, staj yaptığı aynı arkadaşlarıyla giriyor.

Kadere bakın ki o arkadaşlarından bazıları ile aynı hastanede göreve başlama başarısı gösteriyor.

Hülasa; eğitim ve çalışma yaşamı, uzun ince bir yol ve en başta “bir sağlık çalışanı düşünün” diye tasvir ettiğim kişi, bu aşamaları aynı pozisyondaki yüzlerce, binlerce arkadaşıyla beraber kat ediyor.

Aynı okullarda okuyup, aynı hocalardan ders aldıkları gibi aynı kurumlarda staj görüp ve hatta aynı hastanede göreve başlıyorlar.

Dahası aynı hastaya müdahale ediyorlar, aynı serviste çalışıyorlar, aynı maaşı alıyorlar, aynı döner sermayeden istifade ediyorlar.

Bitmeyen bir “aynılar” silsilesi hâsılı kelam.

Aynılar, sağlık müessesinin her yerinde her kademesinde.

Hastaneye yolunuz düştüğü an, sizi bu aynılar silsilesinden bir çalışan, bir emekçi karşılar.

Kayıtta sizi tıbbi sekreter karşılar.

Muayenenizi oldunuz, teşhis için bazı tetkikler istendi, laboratuvara gittiniz karşınızda laboratuvar teknisyeni.

Röntgen, MR vs. görüntülüme istediler, karşınızda röntgen teknisyeni.

Hastanızı servise yatırdınız, koskoca serviste akşam hastanız için çırpınan ya bir hemşire ya bir ebe ya da bir sağlık memuru vardır.

Hastanız ameliyat olacak başucunda anestezi teknisyeni görürsünüz.

Yani “aynılar” her yerde.

Aslında, sizler bu aynıları çok iyi biliyorsunuz. Çünkü bu aynılar sizlersiniz, bizleriz.

Bu aynılar; sağlık personelleri, ebeler, hemşireler, sağlık memurları, röntgen teknisyenleri/teknikerleri, laboratuvar teknisyenleri/teknikerleri, çevre sağlığı teknisyenleri/teknikerleri vs.

Daha sayayım mı? Sizleri, size tarif etmenin lüzumu var mı?

Diş teknisyeni/teknikeri, acil tıp teknisyeni/teknikeri, anestezi teknisyeni/teknikeri… Liste uzayıp gidiyor.

Her şey iyi, güzel de ortada bir sorun var.

Sorun büyük bir sorun ve her yönüyle hakkaniyetten uzak, kabul edilemez bir sorun.

Malum, 3600 ek gösterge gündemde.

Ancak sadece hemşirelerin kapsama alınması düşünülüyor.

Ama yukarda, sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının aynılarını saymakla bitiremedik.

O halde bu ayrım, gayrımcılık neden!

Sadece hemşirelerin 3600 ek gösterge kapsamına alınmak istenmesi, daha doğrusu bunun böyle düşünülmesi, sağlık çalışanlarının arasına nifak sokmaktır, çalışma barışını bozmaktır.

Dahası fedakârlık göstererek her türlü zorluğa, eksikliğe rağmen görevini en iyi şekilde yapan sağlık emekçilerini küstürmektir.

Ülkemizin son yıllarda, kamu hizmeti adına başarı ve memnuniyet anlamında en büyük kazanımlarından olan sağlık teşkilatının temellerine dinamit koymaktır!

Bizler, her fırsatta hemşire ile sağlık memurunun yan yana, omuz omuza görev yaptığını yukarıda eksikleriyle saydığım ünvanların hepsinin sağlık sisteminin yapı taşları olduğunu, dillere pelesenk olan “sağlık işi ekip işidir” düsturunun sadece lafta olmadığını, bunun sağlığın bir gerçeği olduğunu anlatıyoruz, anlatmaya da devam edeceğiz.

Bu mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz.

Birileri belki oturduğu yerden, durumun ciddiyetinin farkında olmayabilir! Ama bizler bu işin peşini bırakmayacağız!

Adalet terazisinin şaşmasına müsaade etmeyeceğiz!

Sağlık personelinin bu haklı talebinin gür sesi olmayı sürdüreceğiz.
 

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo