HAK VE ADALET TEMELİNDE SENDİKAL MÜCADELE

Mahmut Faruk DOĞAN    


Sanayi devriminden sonra işçi sınıfı hareketlerinin bir parçası olarak ortaya çıkan sendikalar, hak ve çıkarların korunması noktasında çalışma hayatının vazgeçilmez unsurlarından biri olmuştur. Tarihçesine bakıldığında işçi sendikaları ile başlayan süreç kamu çalışanları için, çok zaman sonra, örgütlenerek sendikalaşmalarının çeşitli engelleme ve kısıtlamalara maruz kalmasının ardından mümkün hale gelebilmiştir. Doksanlı yıllara denk gelen memur konfederasyonlarının oluşması ve faaliyetlere başlaması, Memur-Sen ile hak ve adalet temelinde sendikacılığı başlatmıştır.
Sağlık çalışanlarına hizmet etmek adına 1995 yılında mücadelesine başlayan Sağlık-Sen’imiz, 2002 yılında ise 4688 sayılı yasa gereğince 1. Olağan Genel Kurulunu yaparak Memur-Sen Konfederasyonu’na katılımını gerçekleştirmiştir.
Sağlık-Sen kurulduğu günden bugüne yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’de de belirttiği üzere, toplum düzeninin ancak hak ve adalet zemininde tesis edilebilir ve sürdürülebilir olduğunu, hak ve adalet ekseninde oluşturulmamış bir düzen ve birlikteliğin sürdürülebilir olmasının mümkün olmayacağı ilkesini benimsemiş, bu doğrultuda emek mücadelesini şekillendirmiştir. Bu sebeple her zaman tavrını net olarak ortaya koymuştur. Hiçbir zaman ve hiçbir dönem inandığı doğrulardan taviz vermemiş, üzerine düşen görevi hakkıyla yerine getirmeye gayret göstermiştir.
Sağlık-Sen, emek ve alın teri mücadelesinin sembolüdür. Sağlık ve sosyal hizmet çalışanını dert edinerek çıktığı yolda sorumluluk bilinciyle hareket etmiş, ufak, gündelik hesap peşinde olmamış, bulunduğu konumun hakkını vermek adına, hakkın teslimi için adım atmaktan geri durmamıştır. Bunun en net ve bariz örneklerini yetkili sendika olarak oturduğu toplu sözleşme masasında göstermiştir. Elde ettiği kazanımlar ile sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının mali, özlük ve sosyal haklarının iyileşmesini sağlamış, yaşam standartlarının yükselmesine ve refah düzeyinin artmasına vesile olmuştur.
Gücünü sahadan, üyesinden alan Sağlık-Sen; dur durak nedir bilmeyen, oda oda, servis servis, karış karış gezen, sağlık çalışanı ile hemhal olan teşkilatları sayesinde sağlık çalışanlarının sorunlarını, taleplerini, beklentilerini yerinde görmekte, bu sorunlar için kalıcı ve gerçek çözümler üretmek için mücadele vermektedir. Sağlık-Sen, sadece sorunların tespit etmekle kalmadan, mevcut durumları eleştirerek yol alınamayacağının farkında olarak, sorunların derinleşmesine fırsat vermeden, adalet ve hakkaniyet gibi iki kıymetli ve temel ölçüyü esas alarak çözüm noktasında çaba göstermektedir.
Sağlık çalışanına sahip çıkmanın halkın sağlık hakkına sahip çıkmak olduğunun bilincinde olan Sağlık-Sen, özü fedakârlık olan sağlık çalışanları için kararlı ve samimi bir şekilde mücadele yürütmektedir. Adalet ve refahın tesisi için istikamet üzere hareket etmektedir.
Sağlık-Sen, sağlık ve sosyal hizmet çalışanını hak ettiği konuma kavuşturana dek çalışmaya, koşturmaya, mücadeleye devam edecektir.
Bu noktada Sağlık Sen’in hedefleri bellidir, inancı tamdır! Ötelenen, ertelenen sorunları çözüme ulaştırmak adına, haklı taleplerini gerçekleştirmek için üyesinden, temsilcisine, il yönetiminden, merkez teşkilatına el birliğiyle, güç birliğiyle, gönül birliğiyle, hak ve adalet düsturundan şaşmadan, emek mücadelesine yılmadan, yorulmadan devam edecektir.

  • PAYLAŞ :