MUTLU ÇALIŞAN, GÜÇLÜ TÜRKİYE

“Kurucu Felsefemiz” Güçlü Türkiye’yi inşa edecek erdemliler hareketi olmamızdır. Hedefimiz, sağlık çalışanlarının huzur ve istikbalinin güvence altına alınmasıdır.

Dünya küresel güç dengelerinin yeniden şekillendiği bir zeminde hizmet kolunun en büyük sendikası olarak biliyoruz ki “ Mutlu Çalışan Güçlü Türkiye” idealine duyulan özlem bu gün eskisinden daha fazladır.

Dünyada, güç merkezi ve oyun kurucu devletler, dengeleyici sivil toplum kuruluşlarının  bulunduğu devletlerdir. 

Sendikalar, hükümet politikalarının oluşturulabilmesi ve çalışma hayatının ihtiyaç ve sorunlarına cevap verilebilmesi için en etkili araçlardan biridir.

Biz de bu şiarla kuruluş amacımıza uygun bir biçimde, yeni dünyadaki bu süreçten hem millet, hem devlet olarak daha da güçlenerek çıkmanın yollarını üzerimize düşen sorumluluğu yaparak arayacağız.

İnsana hizmet süreklilik gerektirmektedir.  Ancak bu hizmet mücadelesinde erdemlilik ilkesinden, evrensel değerlerden ve hukuktan ayrılmamak esastır.

Biliyoruz ki; niyeti halis olanın eylemleri isabetlidir. Talepleri haklı olanın sözü er geç yerini bulur.

Artık yeni bir dünya yaşanıyor,  dünyanın koşulları köklü bir biçimde değişiyorsa, sivil toplum kuruluşları da bu değişimi hesaba katarak kendilerini geliştirerek hareket etmek durumundadır.

Her şey değişiyorsa, sendikal hareketler ve çalışma-çalışan ilişkileri de değişen bu iklimle karşı karşıya demektir. O zaman, bizim de teşkilat olarak buna göre kendimizi hazırlamamız, hizmette yeni anlayışlar geliştirmemiz gerekiyor.

Değişime duyarsız kalmanın bizi kuruluş felsefemizden uzaklaştıracağı ve sendikal sorumluluğumuzun üstünü örteceği kanaatindeyim.

Biliyorsunuz, 5. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmelerinde yoğun bir süreç yaşadık.

Mücadelemiz; HAK, ÖZGÜRLÜK, EMEK,  Güçlü MİLLET ve ADİL DEVLET içindi. Talepler, kazanımlar ve haklar konusunda; geçmişten beri dile getirdiğimiz tespitlerimiz, teşhislerimiz, itirazlarımız ve eleştirilerimiz vardı. Bu anlamda tutarlı bir tavır sergiledik. Sözümüz ne ise özümüz o olmuştur.

Toplu Sözleşme Görüşmeleri sürecinin her evresinde hepinizin, fikri, teri, gayreti var. Sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının refahı ve huzuru için yaptıklarınız tarihin kaydı altındadır.
Bu sürecin sağlık çalışanlarının yetkili sendikası olarak bizler için hayır getireceği inancındayım.

Biz önümüze bakacağız. Hep birlikte, çözüm odaklı sendikacılık yapmaya, koşullar ne olursa olsun devam edeceğiz. Sadece üyemiz olan çalışanların değil tüm çalışanların çıkarlarının savunucusu olacağız.

Çalışanları memnun etmek esas olmalı. Çalışma sahası, “dert” sahası olmamalı.

Bu yüzden sadece toplu sözleşme masalarında değil, görevde olduğumuz sürece her günü bir sendikal hizmet günü kabul edip sorumluluk bilinciyle çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

Çalışanı memnun edecek bir kararın altına imza atılması için mücadele verdik, memnun etmeyecek bir sonuca imza atmayacağımızı deklare ettik.

Sağlık-Sen, mücadele zeminlerindeki tavrını, dik duruşunu, aklı ve adaleti esas alarak tüm kararlılığıyla sürdürecektir. 

Bu anlamda siz değerli yol arkadaşlarımızın desteği ve güveni en büyük gücümüz ve yol göstericimiz olmuştur. 

Yarınlar yorgun olanların değil, rahatından vazgeçenlerin olacaktır. 

Bizler asla yorgun değiliz ve asla yılgın değiliz. 

Hedefimiz net, 
Gayretimiz tam,
Hizmetimiz aşikardır. 

Birbirimizden alacağımız güç ve destek ile yarınımızın daha aydınlık olacağına olan inancım katidir. 

Bu vesile ile, tüm sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarına huzurlu ve müreffeh bir gelecek temenni ediyorum.

 

 

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo