BİRİ DÖNER SERMAYE DEDİ Mİ EMEK HIRSIZI VAR DİYE BAĞIRMAK İSTİYORUM!

Performans sisteminin mantığı çok çalışana çok ücret az çalışana az ücret ödemektir. Amaç doktorları maksimum performans ile çalışmaya teşvik etmektir. Performans mantığı teoride doğru gibi görünse bile pratikte beklenen sonucu vermemiştir.

Çünkü bu hüküm sadece aynı hastanede aynı branşta çalışan doktorlar için geçerlidir.

Farklı hastanede çalışan doktorlar için bu hükmün hiçbir geçerliliği yoktur. Aynı hizmeti üretmiş olan doktorlar bile birbirinden çok farklı ücret almaktadırlar.

Daha da kötüsü az çalışan doktorun çok ücret alması, çok çalışan doktorun ise az ücret almasıdır.

Sağlık hizmetleri ve teknik hizmetler sınıfında çalışanlar için ise durum çok daha vahimdir. Zaten bu grup döner sermaye sistemi için de bir anlam ifade etmemektedirler. Az da çalışsa az ücret almaktadır çok da çalışsa az ücret almaktadır.

Genel idari ve yardımcı hizmetler sınıfında çalışanlar kötünün de kötüsü durumundadır. Ne yaparlarsa yapsınlar, alacakları ücret değişmemektedir. Onlarında döner sermaye sistemi içerisinde hiçbir değeri yoktur. Ek ödemenin üzerinde bir ücret almaları mümkün değildir.

Mevcut performans sistemi büyük bir aldatmacadan ibarettir.
Doktorlar aldatılmaktadır.
Hastalar aldatılmaktadır.
Kurumlar aldatılmaktadır.
Hâsılı kelam tüm sağlık çalışanları aldatılmaktadır.

Eğitimi aynı, unvanı aynı, hizmet yılı aynı ve hizmeti aynı olan çalışanların birbirinden farklı ücret almaları emek hırsızlığıdır. Bu yapılanlar emek hırsızlığından başka bir şey değildir.

Bu durum sadece Sağlık Bakanlığı’na has bir durumdur.

Tüm bakanlıklarda aynı unvanda olanlar ve aynı hizmeti verenler eşit ücret alırken Sağlık Bakanlığı’nda farklı ücret almaktadırlar.

Eşitler arasında bile adaleti sağlayamayan bir sistem içerisinde çalışanların çalışma barışından söz etmek mümkün değildir.

Bu yönetmeliğin kurgusu kalmalı içeriği nitelikli bir şekilde değişmelidir.  Emeğin esas alındığı adaletli bir sistem inşa edilmelidir.

 

 

 

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo