PAYLAŞIMDA ADALET

Sağlık çalışanlarının en önemli sorunu, adaletli bir döner sermaye sistemin inşa edilememiş olmasıdır. Bu adaletsizlik sağlık çalışanlarının tükenmişlik sendromunu da tetikleyen en önemli unsurdur. Şimdiye kadar sadece konuşuldu, bundan sonra çözüme yönelik adımlar atılması gerekmektedir.


Sağlık çalışanlarının döner sermaye gelirleri her geçen gün erimektedir. 3-5 yıl önce aldığımız döner sermayeyi bugün itibari ile alamaz hale geldik.


Maddi kayıpların daha iyi görülebilmesi için dikkatlerinizi döner sermaye tavan katsayısına çekmek istiyorum.


Döner sermaye tavan katsayısı özellikli birimlerde 200, diğer birimlerde 170 olarak uygulanmaktadır.


Sağlık Çalışanlarını temsil eden tüm sivil toplum kuruluşları 3-5 yıl öncesine kadar döner sermaye tavan katsayısının mutlak surette arttırılması gerektiğine yönelik cümleler kurardı. 


Şimdi ise döner sermaye tavan katsayısının arttırılmasını talep ettiğimiz o günlerden sabit ek ödemeyi zoraki aldığımız bu günlere geldik.


Bakınız sağlık çalışanlarının aleyhine olan bu durumu bir örnekle gözler önüne serelim;
Bugün eskiden olduğu gibi döner sermayeyi tavandan alacak olsak lisans mezunu bir sağlık çalışanı özellikli birimde çalışıyorsa (sabit + döner sermaye) 2.414 TL döner sermaye, özellikli birim dışında çalışıyorsa (sabit + döner sermaye) 2.081 TL döner sermaye alması gerekiyordu.


Daha açık bir ifade ile sağlık çalışanlarının ek ödemeye ilaveten her ay 805 TL ile 1.138 TL ücret alması gerekmektedir.
Sağlık çalışanlarının önemli bir kesimi toplamda yıllık 25.000 TL ile 29.000 TL döner sermaye alması gerekiyorken sadece 15.312 TL sabit ek ödeme almaktadır.


Döner sermayedeki adaletsizliğin ortadan kaldırılması için iki bakanlığın sesimizi duyması ve çözüm için ortak hareket etmesi gerekmektedir. Biri Maliye Bakanlığı diğeri ise Sağlık Bakanlığı…


Maliye Bakanlığı sadece personele ödenecek şekilde bütçeyi arttırmalı, Sağlık Bakanlığı da daha adil ve adaletli bir döner sermaye yönetmeliği hazırlamalıdır.


En az Aile Hekimliğindeki nöbet uygulamasına karşı gösterildiği gibi bir direnç (ki mutlaka gösterilmesi gerekmekteydi) döner sermaye yönetmeliğindeki adaletsizliğin ortadan kaldırılması için de mutlaka gösterilmelidir.

 

 

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo