TOPLU SÖZLEŞME MASASININ DOĞAL ÜYESİ ÇALIŞANDIR!

Yusuf DURAL    


Çalışma Hayatında Adalet ve Çalışan Hakkı

Çalışma ve çalışan hakları kapsamında söylenecek genel geçer söz, bu hakların insanlık tarihi boyunca evrensel olarak tanınmış olduğudur. Tüm dini ve beşeri metinler çalışma hayatında adalete ve çalışan haklarına vurgu yapmıştır. Belki de haklar içinde en önemlisi çalışan haklarıdır.

Haklar ve yükümlülükler söz konusu olduğunda yükümlülükler değil, haklar öncelikle esas alınmalıdır. Çalışan denince akla ilk gelen haklardır. Sağlık ve sosyal himet çalışanları her zaman olduğu gibi, bir yılı aşkın süredir devam eden COVİD 19 salgını dönemindeki cefakar performansı ile de yükümlülüklerini fazlasıyla yerine getirmiş ve getirmeye devam etmektedir. 

Toplu Sözleşme Görüşmelerinin Önemi

Toplu Sözleşmenin nihai amacı, çalışanlara haklarını vermek ve onların akıl, zihin, ruh ve beden güçlerini enerjik  kılıp, iş doyumu, çalışma barışı ve sosyal yaşamlarını destekleyecek sonuçlara ulaşabilmektir.

Toplu Sözleşme görüşmelerinde, çalışanlar müşteri, çalışma alanı işletme olarak görülmemelidir. Görüşmeler, çalışanların varlık ve gelir kaynaklarını tesis etmeye, aile yaşamlarıyla, iş barışıyla ilgilerini kesmemeye hizmet etmelidir.

Sağlık ve Sosyal Hizmet çalışanının hak ve taleplerini görmezden, duymazdan gelmek, onlara "seni umursamıyorum, evde seni bekleyen yaşlı anne, babanı umursamıyorum, kronik hastalığı olan yakınını umursamıyorum, çocuklarının istikbalini umursamıyorum, ne halin varsa gör, gözümde hiç bir değerin yok" demektir.

Unutulmamalıdır ki, bu görüşmelerin asıl öznesi, bu masanın doğal üyesi çalışandır.  Muhatabı da  çalışanların  refah sınırında yaşaması için kaynak bulma ve sorun çözme makamında oturanlardır.

Bir sendika masaya, çalışan hak ve taleplerine nasıl bakılacağını anlatmak için gider; yanlış biliniyorsa doğrusunu, eksik biliniyorsa tamamını öğretmek için çalışanlar adına masaya oturur.

Sorumluluk makamındaki kişiler, emek, çalışan hakkı, çalışma hayatıyla ilgili gerçekliği kavramamış olmalı ve masada karşımıza   çalışanların lehine çözüm iradesine sahip bir biçimde oturmalıdır.

6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri, hakların yasalardan önce geldiği ilkesinden hareket edilerek, hakların varlığını kabul edilecek bir niyetle sürdürülmelidir.

Tüm taraflar, hakların idraki noktasında sorumluluk almalı, çalışanların keyifle çalışmalarına, üretici ve yaratıcı olmalarına köprü kuracak adımlar atılmalıdır.

Türkiye’nin de kabul ettiği uluslararası hukuk normları ile uyumlu düzenlemeler ekseninde yürütülecek görüşmeler, ülkemizde çalışma barışının tesisi ve çalışan memnuniyetinin temelini oluşturacaktır.

Çalışanların sorunlarını dile getirmek, talep ve ihtiyaçlarını karşılayabilmek, topluma katma değer üretebilmek için teşkilatımız, kamu işvereninin İhtiyaçların ve koşulların değiştiği bir dünyada çalışanların sorunlarına kalıcı ve yapıcı çözümler üretmesini beklemektedir.

&

Yetkili Sendika olarak,  sadece üyelerini değil, kendi hizmet kolundaki bütün sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarını temsil  ediyoruz.

Sendikal vizyonumuzun çok gerisinde kalmış olan 4688 sayılı yasanın ihtiyaçları karşılamaktan uzak, hantal yapısına rağmen;

6.Dönem Toplu Sözleşme sürecinin, işgüzar birkaç uzman(!) görüşünün insafına bırakılmadan, çalışma hayatına katkıda bulunacak, dirayet ve basiret sahibi insanları bir araya geleceği ve sonuç üretilecek bir süreç olarak geçmesi için hazırlanıyoruz.

Hukuk ve Mevzuat birimi olarak faaliyetlerimizi büyük bir dikkat ve özenle sürdürüyor, tüm çalışanların ve çalışma koşullarından kaynaklanan bütün sorunların çözümüne yönelik bir sorumluluğa sahip olduğumuz bilinciyle hareket ediyoruz.

Toplu Sözleşme masasına da bu bilinçle oturacağız.

Sivil ve ilkeli duruşun adresi olarak çalışanlar ve teşkilat nezdinde sendikal hareketin değer ve imajını yükselterek devam ettirmek için mücadelemizi hem süreçte hem de masada azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz.

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo