3600 EK GÖSTERGE ÇALIŞMA BARIŞINI BOZMAMALI

24 Haziran cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde 3600 ek gösterge artışı vaat edilmiş ve öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerini kapsadığı açıklanmıştı. 

Açıklamada sözü edilen 3600 ek gösterge artışının, diğer hizmet alanlarındaki mesleklerde tüm çalışanları kapsarken; sağlık çalışanları için sadece hemşireleri kapsaması; çalışanlar arasında ayrımcılık olacağı gibi, iş barışını da bozacaktır.

Bugün ülkemizde sağlık hizmeti sunulan yüzlerce yerde;  gecesini gündüzüne katarak, bin bir özveri ile görevini yapan istisnasız tüm sağlık lisansiyerlerinin 3600 ek gösterge hakkından faydalanması gerekmektedir.

Ameliyathanelerden, yoğun bakım ünitelerine; temizlik hizmetlerinden, idari hizmetlere, radyoloji birimlerinden teknik ünitelere kadar birbirini tamamlayan bir ekip çalışmasının istisnaları olmamalıdır. Sağlık hizmeti sunumunun bir ekip işi olduğu konusunda tüm ilgilileri farkındalığa davet ediyorum.

Sağlık hizmetlerinin koordine edilmesi ve  sürdürülebilmesi için hekimden hemşire-ebeye, hizmetliden memura tüm çalışanların özveri çalıştığı, aynı ya da benzer risk ve tehlikelerin paydaşı oldukları göz ardı edilmemelidir. 

Nasıl ki öğretmenlerimiz arasında, sınıf öğretmeni, branş öğretmeni, rehber öğretmen; ya da tarih, Türkçe matematik öğretmeni olarak kategorize yapılmadıysa, benzer şekilde polisler ve din görevlileri  için branş ayrımına gidilmediyse, sağlık çalışanlarında da ayrımcılığa gidilmemelidir. Bu anlayış hem meslekler arasında bir kıyas yapıldığı hem de aynı meslek grubu içerisinde istisnaların yer aldığı anlamına gelir ki, 3600 ek gösterge artışından yararlanamayacak olan çalışanlarımızı iki kez üzer.

Sonuç olarak halihazırda sağlık lisansiyeri olan tüm sağlık çalışanlarının 3600 ek gösterge hakkından faydalanması;  aralarında icra ve yeterlilik açısından hiçbir fark olmayan ebelerin de, sağlık memurlarının da 3600 kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir. 

Sağlık hizmetinde hemşire unvanında çalışanlara birçok görev düştüğü gibi diğer sağlık hizmetleri sınıfında çalışanların görevleri de sağlık hizmeti sunumunda önemlidir.

Büyük bir beklentinin olduğu 3600 ek göstergenin sadece hemşire unvanında çalışanlara getirilmesi büyük bir eksikliktir. Sağlık çalışanlarının gelecekte mağdur olmaması için artışın tüm sağlık hizmetleri sınıfı çalışanlarına uygulanması gerekmektedir.

3600 ek gösterge artışı vaadinin, öğretmen, polis ve din görevlilerinin tamamını kapsadığı gibi, sağlık çalışanlarının da tamamını kapsamalı ve bu  yanlıştan bir an önce dönülmelidir.
 

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo