5. DÖNEM TOPLU SÖZLEŞME SÜRECİNDE SAĞLIK-SEN İRADESİ

Sağlık ve sosyal hizmet çalışanları olarak, çalışma şartlarımızı belirleyen temel kaynakların başında toplu iş sözleşmeleri gelir. Toplu iş sözleşmesi yapma hakkı, kamu çalışanlarının mali ve sosyal haklarını düzenleyen toplu görüşmelerdir ve 12 Eylül 2010 tarihinde gerçekleştirilen referandumla anayasal zemine kavuşmuştur.

Toplu sözleşme bugün çalışma hayatını derinden etkileyen temel güç niteliğindedir ve tüm bileşenleriyle ciddi emek gerektirir ve çalışma hayatına üst düzeyde yön verme imkânına sahip  sendikal bir haktır. Elbette sürecin doğru yürütülmesi çok önemlidir. Çalışanlara iyi haklar getirmesini merkeze alan toplu sözleşmelerde öncelikle ücrete ilişkin konular ele alınmaktadır.

Toplu iş sözleşmeleri; fazla çalışma ücret oranları, sosyal yardım niteliğindeki ödemeler, prim, ikramiye, yıllık ücretli izinler, idari izinler, ücretsiz izin hakları, evlenme, doğum, vefat, askerlik izinleri ve çalışma usul ve yöntemlerine ilişkin birçok önemli konuyu içermektedir.

Çalışanlar olarak dört gözle beklediğimiz toplu sözleşme görüşmeleri Ağustos ayının ilk iş gününde başlayacak ve taleplerimiz masaya yatırılacaktır. Genel kurul sürecinde hep dile getirdiğimiz gibi, masaya oturmadan önce genel merkezdeki geceli gündüzlü mutfak çalışmaları yanında masa dışı diplomasinin, ne kadar gerekli ve önemli olduğunu bir kez daha gördük. Sendikamızın bu konudaki eksik taraflarını tamamlama gayreti içerisindeyiz.

Sağlık-Sen olarak 5. Toplu Sözleşme Dönemi hazırlıklarımızı, teşkilatımızdan aldığımız güçle, Haziran ayının başından beri sürdürüyoruz.

İlk hedefimiz, eşit olmayan işe eşit ücret sorununun çözülmesidir. Eşit işe eşit ücret, her zaman arzulanan bir uygulama olmuştur. Ne yazık ki kamu çalışanları bu konudan oldukça muzdariptir. Daha yoğun çalışıp da daha az çalışanla aynı ücretin alınması vicdanları kanatacak derecede adaletten uzaktır. Aynı unvanlı personele aynı ücret verilmeye başlanmış olsa bile bu durum sorunu çözemediği gibi ücret adaletini büyük oranda zedelemiştir. Devlet memuru tek ve adil bir statüde çalıştırılmalıdır.

Döner sermayedeki adaletsizliğin ortadan kaldırılarak daha adil ve adaletli bir sistemin inşa edilmesi birincil önceliklerimiz arasındadır.

Sağlıktaki yapısal dönüşüm bir taraftan dünya standartlarını zorlarken, diğer taraftan sağlık çalışanlarının yükünü arttırmıştır. Bu yüzden, istihdamın maksimum düzeye çıkarılması gerekmektedir. Mevcut sağlık çalışanlarının iş yükünün azalması ve çalışma sürelerinin kısalması, çalışana aile barışı getirecek ve iş yaşamı ile aile yaşamının uyumlu hale gelmesine katkı sağlayacaktır.

 Mevzuatın farklı yorumlanmasından dolayı uygulama birliği bozulan icap nöbet ücretinin ödenmesindeki çarpıklıklar giderilmelidir. 4/B sözleşmeli, 3+1 sözleşmeli, vekil ebe-hemşire, kamu personeli olmayan aile sağlığı çalışanlarının, ekonomik, özlük, sosyal hakları itibariyle 4/A statüsüne getirilmesi gerekmektedir.

Hizmetli kadrosunda olan ancak fiilen veri hazırlama memurunun yaptığı işi yapanlar, özlük hakları itibari ile fiilen yapmış oldukları hizmetin karşılığı olan ünvanlara atanmalıdır. Bakanlığın elinde bulunan kadroların gerekli düzenlemenin yapılması için yeterli olduğu herkesin malumudur.

3600 ek gösterge de yapılacak olan düzenlemeler, tüm yardımcı sağlık hizmeti çalışanlarını kapsamalıdır. Sağlıkta şiddet de önemli sorunlar arasındadır. Bu konuda gerekli kanuni noksanlıklar tamamlanarak, gerekli önleyici ve koruyucu tedbirler bir an önce alınmalı ve kamuoyu bilinçlendirilmelidir.

Genel toplu sözleşme sürecinde yeni kazanımların altına imza atmak için gerekli çalışmaları profesyonel ekip ve komisyonlarla sürdürüyoruz. Sağlık-Sen, 5. Dönem Toplu Sözleşmeyle birlikte, çalışan merkezli ve çözüm odaklı sendikacılık noktasında çıtayı yükseltmek için gereken adımları atma kararlılığındadır.

Teşkilatımızdan aldığımız destekle, tüm çalışanları mutlu edecek, herkesin takdir edeceği bir sonucun elde edilmesi için var gücümüzle çabalıyoruz.

Bu süreçte, sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin iradesini, tekliflerini, tepkilerini, akıttığı teri; sonuç odaklı komisyon çalışmaları ve doğru diplomatik girişimlerle siyasi irade karşısında etkili bir şekilde masaya götüreceğimizden kimsenin şüphesi olmasın.

Bu vesile ile şube başkanlarımız ve şube yönetim kurulu üyelerimizin, temsilcilerimizin, üyelerimizin mektup, anket, ikili görüşme ve buluşmalardaki katkıları ile başarılı bir toplu sözleşme süreci geçireceğimize inanıyor ve tüm teşkilatımıza teşekkür ediyorum.
 

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo