SAĞLIKTA ŞİDDETİ KINIYORUZ
23 Mayıs 2020, Cumartesi

Memur-Sen İl Başkanı, Sağlık Sen Kırıkkale Şube Başkanı Recep Akdoğan, Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesinde sağlık çalışanlarına yönelik düzenlenen saldırı nedeniyle tepki gösterdi. Sağlık çalışanlarının şiddetle karşı karşıya kalmaları ve bu sorunun önüne geçilemediğini belirten Akdoğan, "Sağlıkta şiddeti sıfır tolerans mücadelesinin, kamuoyu ve kamu otoritesi tarafından desteklenmesi elzemdir, ayrıca şiddet uygulayanların toplum tarafından tecrit etme noktasında duyarlı olunmalıdır." dedi.

Sağlık hizmetleri kamu adına sunulan bir hizmettir, sağlık çalışanları da kamu hizmeti sunmaktadır. Sağlıkta şiddet aynı zamanda kamu hizmetine karşı yapılmış bir eylemdir. Sağlık çalışanına şiddet, topluma karşı yapılmış utanç verici bir durumdur. Sağlık çalışanlarının şiddetle karşı karşıya kalmaları ve bunun önüne geçilememiş olması önemli bir sorundur.

Tüm dünyanın Covit-19 pandemisi ile büyük bir sınavdan geçtiği noktada, ülkece diğer tüm ülkelerden çok ama çok daha iyi durumda isek; bu sağlık çalışanlarımızın özverili çalışmalarından, insanüstü gayretlerinden kendi ailesinin görememe pahasına mesleklerini aşkla bağlı olmalarından kaynaklıdır. Her fırsatta dile getirilen sağlıkta memnuniyetin %80’lere ulaştığı bir noktada, her zorluğa rağmen görevini en iyi şekilde ifa eden sağlık çalışanına şiddet kesinlikle kabul edilemez. Halkımızın sağlıktan memnuniyet oranını düşünürken, sağlıkçımızın memnuniyet oranları da dile getirilmeli dikkate alınmalıdır.

Sağlık-Sen olarak uzun yıllardır mücadelesini verdiğimiz sağlıkta şiddete sıfır tolerans mücadelesinin, kamuoyu ve kamu otoritesi tarafından desteklenmesi elzemdir".

"Sorunların Temeline İnilmeli, Tedbirler Bir An Önce Alınmalıdır."

Sağlıkta yaşanan şiddete yol açan temel nedenler ortadan kaldırılmadan, koruyucu, önleyici çözümler bulunmadan, sorunla başa çıkabilmiş ülkelerdeki birikime bakılmadan; şiddet sonrası güvenlik temelli ya da kınama gibi yaklaşımlarla yetinerek bu sorun çözülemez. Çözüm için kamuoyu ve kamu otoritesi bir araya gelmelidir. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet konusunda sorunun temeline inilmeli, gerekli adımlar atılmalı, aktif yaklaşımlar sergilenerek gerekli tedbirler bir an önce alınmalıdır. Sağlık çalışanlarının yetkili sendikası Sağlık-Sen olarak Bakanlığımıza ve diğer ilgili birimlere sağlıkta şiddetin önlenmesine yönelik paylaştığımız önerilerin dikkate alınması gerektiğini bir kez daha, ısrarla yineliyoruz. Hukuki düzenlemelerin, geliştirilerek uygulanmasını talep ediyoruz.

"Toplum Tarafından Tecrit Edilmelidir"

Halkımızın şiddete uğrayan sağlık çalışanlarının yanında olma ve şiddet uygulayanları toplumdan tecrit etme noktasında duyarlılığa çağırıyoruz. Bu vesileyle, Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde hasta yakınının fiziksel şiddetine maruz kalan hekimimiz ile onu korumak isteyen başka bir hekim arkadaşının darp edildiği menfur saldırıyı, üyelerimiz ve tüm sağlık çalışanları adına kınıyor ve telin ediyorum", dedi.

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo