YENİ BAŞLANGIÇLAR HER ZAMAN YENİ HEYECANLAR DOĞURUR

Abdullah DUMAN  

Yıllardır emek verdiğimiz Sağlık-Sen’imizin 7. Olağan kongresi sonucu yeni bir başlangıca yeni bir yola adım attık. Bugüne kadar sarf ettiğimiz cümleleri, geliştirdiğimiz fikirleri, ortaya koyduğumuz düşüncelerimizi gerçekleştirme noktasında yeni görevimizin hayırlı olmasını dilerim.

Dünya üzerinde ki tüm kurumlar ve kuruluşlar hukuk, okul, siyaset, çalışma alanı ve sosyal yaşam alanına ait programları, organizasyonları ve sorumlulukları yerine getirmek için var olmuştur. Sosyal yaşamdan sağlık hizmetlerine, tarım ve sanayiden yatırım merkezlerine, siyasetten, hukuk ve sivil toplum örgütlerine kadar tüm kurumlar toplumsal yaşamın bağlantı araçlarıdır. Bu bağlamda tüm kurumlar birbirlerine bilgi ve yetenek aktarır, ortak bir değerler ve ilişkiler sistemini sürdürür, hizmet ve emek tahsis eder. Sendikalar da çalışma hayatı başta olmak üzere İnsan unsurunun olduğu her alanda etkin bir faaliyet göstermektedirler. Faaliyetleri bakımından da bir değere sahip olurlar.

Ülkemizde bahsini ettiğimiz alanlar içerisinde hizmet üreten tüm kurumların değeri, insanlara nasıl hizmet ettiğine ve onları nasıl etkilediğine göre belirlenir. Bu kurumların belirlediği rol, ürettiği düşünce ve gösterdiği modeller insanlara da büyük görev ve sorumlulukları yükler.

Bizlerin Sendikal anlayışı ise ülkemize yön verecek, yarınlarına değer üretecek bir anlayıştır. Bu kuramların bütününe ve bizim üzerimize yüklediğimiz misyonun adı ise “Değerler Sendikacılığı”dır.

Bu yönüyle Sağlık Sen sorunlara çözüm üreten, yıkıcı değil daima yapıcı noktada bir role bürünen, endişeleri insanların kalbine düşürmemekte görev üstlenen, eleştirinin fikirlerimizi geliştirdiğini düşünen, akılcı ve bilimci bir ruh dünyasını merkeze alır. İnsan onurunu korumaya yönelik çalışmalarda bulunur. Toplumsal faydayı esas alır.   

Bu ruh dünyasını sendikamızın ve Sağlık çalışanlarımızın yarınları için şüphesiz en iyi şekilde kullanacağız.  Emeğin hakkının savunulması noktasında Sendikamız bünyesinde bulunun SASAM ile birlikte Esas’ın paylaşımda ortaya çıkacağı bilinciyle çalışmalarımızı yürüteceğiz.

Sendikamızın yol haritasını bilimsel verilere dayanarak çizebilmemiz, yukarıda bahsettiğimiz sendikal kararları sağlıklı ve en doğru şekilde alabilmemiz eğitim ve sosyal anlamda ortaya koyacağımız projelere, anket ve araştırma çalışmalarına sizlerin vereceği destek ile mümkün olacaktır.

Bilhassa plan, proje ve reorganizasyon çalışmalarında kaynak olarak kullanılan istatistiksel çalışmaların, teşkilatımızın yeniden yapılandırılmasında da sıkça kullanılacak olması nedeniyle, bu konuda ivedilikle ve ciddi olarak yapılacak analiz ve değerlendirmeler, bilgilerimizin doğru yorumlanmasında önemli katkılar sağlayacaktır.

Kamu çalışanlarına ve paydaşlarımıza yönetişim bilinciyle birlikte çalışmayı ve birlikte başarmayı önereceğimiz bu yeni dönemde teşkilatımızı, üyelerimizi ve tüm çalışanlarımızı daha donanımlı hale getirmek üzere faaliyetlerde bulunacağız. Literatürde yer almış çalışmalarımız olacak. Sağlık Sen üretecek, sağlık çalışanları ve nihayetinde tüm vatandaşlarımız kazanacak. Ben bu duygu ve düşüncelerle “niyet hayır akıbet hayır” diyor ve yeni dönemin hayırlara vesile olmasını rabbimden niyaz ediyorum.

  • PAYLAŞ :