YENİ BİR DÖNEMDE YENİ UFUKLARA DOĞRU YÜZÜMÜZÜ ÇEVİRDİK

Mustafa IRGATOĞLU  

Yeni ufuklara doğru yüzümüzü çevirdik. İnandığımız değerleri inancımızla yoğurarak emek, adalet ve adil bölüşüm merkezinde savunmak için Allah’tan niyazımız adımlarımıza kuvvet, bilgimize derinlik ve sözümüze tesir vermesidir. 

İdealimiz, gayemiz, sorumluluğumuz sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarımızın hayatlarını idame ettirirken, çalışma alanındaki sorunların çözümüne dair belirsizlikleri ortaya koymak, özlük haklarını geliştirmek ve ekonomik olarak da ay sonunu düşünmeden refah içinde yaşaması için emeğinin ve alınterinin karşılığını almasına yardımcı olmaktır.

Bu sorumluluk ve ideal doğrultusunda sorunları kendi sorunumuz olarak değerlendirmemiz, gereken her türlü sendikal çalışmayı yapmak mesuliyetini de beraberinde getirmektedir. 

Yaklaşan toplu sözleşme döneminde sahadan aldığımız veriler ve belirlediğimiz strateji ekseninde istikametimizin hakikat kazanması amacıyla çalışmalarımıza başlamış bulunuyoruz. 

Memur Sen’in bugüne kadar ortaya koyduğu çalışmaları dikkate alarak geçmişten aldığımız tecrübeleri yarınlarımızın inşası için kullanmak gayretindeyiz. 

Birlikte birçok kazanıma imza attık. Kamu görevlilerinin temel sorunlarına çözüm ürettik. Çalışma hayatına yönelik ortaya koyduğumuz azim ve kararlılıkla çalışanlarımızın her daim yanında olduk. Elde ettiğimiz kazanımların üzerine yenilerini ekleyerek Sağlık-Sen’e gönül vermiş hiçbir sağlık çalışanımızın umutlarını inkisara uğratmamanın sözünü veriyoruz.

Son yıllar da ki en önemli toplu sözleşmenin arifesinde olduğumuz bilinciyle 7. Dönem Toplu Sözleşme hazırlıklarımıza da ehemmiyet gösteriyoruz. 

Gelinen süreçte yol haritamızı net bir şekilde çizmiş bulunuyoruz. Koordinatlarımız belli, yolumuz açık, inancımız ve bilgimiz tamdır. Hızlı adımlarla zamanın kıymetini bilerek, sahadaki arkadaşlarımızın tecrübelerinden de faydalanmak kaydıyla “İyi bir Toplu Sözleşme için hep birlikte” çalışıyor ve emek veriyoruz. 

Geçmişte yaşanan Covid-19 pandemisi Hekiminden Hemşiresine tüm arkadaşlarımızın ve yaptıkları hizmetin önemini ortaya koymuştur. Ardından gelen deprem felaketiyle de bir kez daha görülmüş oldu ki Sağlık çalışanlarımızın yükleri ve sorumlukları insanüstü bir seviyededir.

Bu bilinç ve inançla Toplu Sözleşme Masasından sadece belli kazanımları değil,  örneklerini yaşadığımız toplumsal her olayda bir adım öne çıkan Hekimlerimizden, Hemşirelerimize ve 112 Çalışanlarımıza kadar, Aile Sağlığı Çalışanlarımızdan, Sosyal Hizmet Çalışanlarımıza, sağlık yöneticilerimize, Sağlık profesyonellerimize, memur, hizmetli ve şoförlerimize kadar verilmesi zorunlu olan gerçek değeri elde edeceğiz. 

Bu zorunluluğun ikamesi için en başta Toplu sözleşme teklif ve talep dosyası oluştururken; Stratejik çalışmalarımıza dayanak oluşturacak saha gerçeğini de yansıtmak üzere yapılacak hazırlıkları hukuk ve mevzuat yönünden eksiksiz çalışan açısından doyurucu, kamu işvereni açısından reddedilmesi zor ve kör noktalarımızı da ortaya çıkaracak içerikler oluşturduk. 

Bu anlamda Sağlık Sen olarak Sağlık Ve Sosyal hizmet alanında yetkili sendika vasfımızı bilerek, sorunların tespit edilmesinden, çözüm önerilerine ve masada etkili bir sözleşme yapmak adına ne gerekiyorsa bilimsel çalışmalarla da desteklenen, önem ve öncelikleri belirlenmiş, stratejisi geliştirilmiş bir dosya ile masada olacağız.

Her türlü fedakarlığı gözünü kırpmadan, gece gündüz ayrımı gözetmeden ortaya koyan bir hizmet alanında hep birlikte ekmeğimizi, emeğimizin ve alın terimizin karşılığını büyütmek için çalışacağız, var gücümüzle mücadele edeceğiz ve kazanacağız. 

İnanıyorum ki; bu kazanım bizim değil herkesin değeri ve kazanımı olacaktır. Daha sağlıklı bir çalışma alanını ve daha sağlıklı bir toplumu hep birlikte inşa edeceğiz.

Selam ve saygılarımla…

 

  • PAYLAŞ :