Açıktan vekil hangi unvanlara atanır?
10.11.2023

İki yıllık meslek yüksek okulu inşaat bölümü mezunuyum. Devlet hastanesinde çalışan yakınım haber verdi. Şehrimizde devlet hastanesinde teknikerlik kadrosu boş olduğunu öğrendim. Tekniker kadrosuna vekaleten açıktan atanmak istiyorum ne yapabilirim?

Cevap
Sağlık-Sen     16.11.2023

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun vekalet müessesesinin düzenlendiği 86’ncı maddesinde “Memurların kanuni izin, geçici görev, disiplin cezası uygulaması veya görevden uzaklaştırma nedenleriyle işlerinden geçici olarak ayrılmaları halinde yerlerine kurum içinden veya diğer kurumlardan veya açıktan vekil atanabilir.

Bir görevin memurlar eliyle vekaleten yürütülmesi halinde aylıksız vekalet asıldır.

Ancak, ilkokul öğretmenliği (Yaz tatili hariç), tabiplik, diş tabipliği, eczacılık, köy ve beldelerdeki ebelik ve hemşirelik, mühendis ve mimarlık, veterinerlik, vaizlik, Kur’an kursu öğreticiliği, imam-hatiplik ve müezzin-kayyımlığa ait boş kadrolara Maliye Bakanlığının izni (mahallî idarelerde izin şartı aranmaz) ile, açıktan vekil atanabilir…”hükmü yer almaktadır.

Anılan 86 maddesinin 3’üncü fıkrasında açıktan vekil atanılabilecek kadrolar;

ilkokul öğretmenliği (Yaz tatili hariç),

tabiplik,

diş tabipliği,

eczacılık,

köy ve beldelerdeki ebelik ve hemşirelik,

mühendis

mimarlık,

veterinerlik,

vaizlik,

Kur’an kursu öğreticiliği,

imam-hatiplik

müezzin-kayyımlık,

boş kadrolarına Maliye Bakanlığının izni (mahallî idarelerde izin şartı aranmaz) ile, açıktan vekil atanabilmektedir.

Bu çerçevede; Devlet hastanesinde bulunan teknik hizmetler sınıfında yer alan boş tekniker kadrosuna açıktan vekil atanılması mümkün bulunmamaktadır.

Sorular Anasayfasına Dön