Mahkeme: 4/b’lilerin Sözleşme Yenilememesi Fesih Nedeni Sayılamaz
23 Şubat 2021, Salı

Üniversite hastanesinde 4/b’li olarak görev yaparken, yıl sonunda sözleşme yenilemeyerek KPSS tercihi ile Sağlık Bakanlığı’na atanma talebinde bulunan sağlık çalışanına yargıdan sevindirici haber geldi.

Sağlık çalışanının atanma talebinin reddedilmesini yargı, 4/b’li çalışanların sözleşme yenilememesinin fesih sayılamayacağına hükmetti. Sağlık-Sen’in başvurusu üzerine elde edilen yargı kararı, emsal niteliği taşıyor. 

Olay, üniversite hastanesinde 4/b sözleşmeli statüde görev yapmakta iken, yıl sonunda sözleşmesini yenilemeyen ve KPSS tercihiyle Bakanlığa atanmak isteyen hemşirenin talebinin Sağlık Bakanlığı tarafından reddedilmesi üzerine yaşandı. Bakanlığın ret gerekçesi, sözleşmesini feshedenlerin 1 yıl boyunca yeniden sözleşmeli olarak atanamayacağı şeklindeydi. 

Sağlık-Sen tarafından açılan davanın dilekçesinde, sağlık çalışanı hemşirenin sözleşme yenilememe işleminin sözleşmenin feshi olarak değerlendirilemeyeceği, bundan dolayı 1 yıl çalışma yasağına tabi olamayacağı belirtildi.
Bu talebi haklı bulan ve dava konusu işlemin iptaline karar veren Ankara 6. İdare Mahkemesi, “Davacının çalıştığı üniversitede sözleşme süresinin bitiminde sözleşmesini yenilememesi, sözleşmenin tek taraflı feshi olarak kabul edilemeyeceğinden ve bu durum yeniden sözleşmeli pozisyonda istihdam edilmesine engel oluşturmadığından, sağlık çalışanının Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 4/b statüsünde sözleşmeli hemşire olarak atamasının yapılmamasında hukuka uygunluk bulunmamaktadır” hükmünde bulundu.

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo