Kuruluş Müdürü Sağlık-Sen’in Açtığı Dava ile Görevine İade Edildi
06 Ocak 2021, Çarşamba

Bir huzurevinde kuruluş müdürü olarak çalışan üyesinin hiçbir haklı gerekçe gösterilmeden görevden alınmasını yargıya taşıyan Sağlık-Sen’i haklı bulan mahkeme, müdürün görevine iadesine karar verdi.  

Adli süreç, Ankara’da bir huzurevinde kuruluş müdürü olarak çalışan A.H.’nin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hiçbir gerekçe gösterilmeden görevinden alınması üzerine yaşandı. 
Sağlık-Sen üyesi olan A.H. idarenin tasarrufunun haksız olduğunu düşünerek, sendika avukatları aracılığıyla Ankara Bölge İdare Mahkemesi’ne başvurdu. 


Dava dilekçesinde, işlemin hiçbir haklı gerekçeye dayanmadığı ve hukuka aykırı işlem olduğuna vurgu yapıldı. 
Mahkeme kararında, idarenin hukuka aykırı işlem uyguladığını belirterek şu ifadelere yer verdi:
“İdarelerin hangi personel ile çalışacağı veya hangi personeli hangi görevde istihdam edeceği konusunda takdir yetkisi olsa da, bu yetki sınırsız bir yetki olmayıp kamu yararı ve hizmet gerekleri ile sınırlandırılmış ve bu yönü ile yargı denetimine tabidir. Ayrıca davacı, kadrosunun hiyerarşik olarak altında olan kadrolarda uzun yıllar çalışarak, kariyer ve liyakat ilkelerine uygun bir şekilde müdür kadrosuna atanmıştır.” 


İdarenin somut delil olmadan yaptığı işlemin iptaline hükmeden mahkeme, görevden alınan kuruluş müdürünün görevine iade edilmesine karar verdi.

PAYLAŞ :