Sağlık-Sen, Vekil Ebe-Hemşireler ve Kamu Dışı Aile Sağlığı Çalışanlarının Kadro Talebini Yargıya Taşıdı
16 Aralık 2020, Çarşamba

Kamu dışı aile sağlığı çalışanları ile vekil ebe-hemşirelerin kadroya geçirilme taleplerinin Bakanlıkça reddedilmesini Sağlık-Sen yargıya taşıdı.

 

Ankara 6. İdare Mahkemesi’ne açılan davada, vekil ebe-hemşirelerin ve kamu dışı aile sağlığı çalışanlarının ekonomik, sosyal ve özlük haklarından mahrum olmasının hukuka ve hakkaniyete aykırı olduğuna dikkat çekildi.

Dava dilekçesinde, vekil ebe-hemşireler ile kamu dışı aile sağlığı çalışanlarının yıllardır çalışmalarına rağmen tazminat, ücretsiz izin ve tayin-terfi gibi haklardan mahrum bırakıldıkları savunuldu.

Dilekçede, “Sağlık Bakanlığı bünyesindeki farklı istihdam modellerine son verilerek tek tip istihdam modeline geçilmesi ve çalışanların iş güvencesinin sağlanabilmesi için vekil ebe-hemşireler ile kamu görevlisi olmayan aile sağlığı çalışanlarının da kadroya geçirilmeleri gerekiyor” görüşlerini yer verildi.

 

 

 

 

 

 

PAYLAŞ :