Mahkemeden Yürütmeyi Durdurma Kararı
05 Kasım 2020, Perşembe

Sağlık-Sen'in , 3+1'li olarak çalışan sağlık çalışanının mazeretine dayalı atama talebinin reddinin iptali istemiyle açtığı davada mahkeme yürütmenin durdurulması kararını verildi.

Muş/Malazgirt Devlet Hastanesi'nde 663 sayılı KHK’nın 45/A maddesine tabi (3+1) sözleşmeli hemşire olarak görev yapan Sağlık-Sen üyesinin, çocuğunun sağlık mazereti nedeni ile Diyarbakır'a atama talebinin davalı idare tarafından reddedilmesi üzerine Sağlık-Sen dava açmıştı. Görülen duruşmada Van 4. İdare Mahkemesi  yürütmenin durdurulması kararına hükmetti.

Mahkeme, kararında; davacının bulunduğu il ve ilçede çocuk kardiyoloji uzmanı bulunmadığı, Muş ile Diyarbakır arasındaki mesafenin, coğrafik konum ve iklim şartlarının takip ve tedaviyi katlanılamayacak şekilde güçleştirdiği ve ayrıca davacının çocuğunun sağlık mazeretine esas durumunun davacının kamu görevine atanmasından sonra ortaya çıktığı için  memuriyet statüsünün davacı tarafından kabul edilmesinden sonra ortaya çıkan bir durum olduğundan, anılan mazeretin haklı ve geçerli bir sebebe dayandığı gerekçesine işaret etti. Mahkeme tüm bu nedenlerle dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulmasına karar verdi.

Mahkeme kararının ardından konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, " Sağlık mazereti ve aile birliğinin sağlanması gibi insani ve haklı mazeretlerde mevzuatın buna uygun düzenlenmesi gerekmektedir. Ancak mevzuatta 3+1 sözleşmeli personel için bu hususlarla ilgili kapsayıcı düzenlemelere yer verilmemesinden kaynaklı yaşanan sorunlar, çalışanları mağdur etmektedir" dedi. Sağlık çalışanlarının tamamı adına bu sorunların düzeltilmesi ve bir daha yaşanmaması için her platformda mücadele verdiklerini belirten Durmuş, "Üyelerimiz adına açtığımız bireysel davaların yanı sıra, Kamu Denetçiliği Kurumu’na tüm sözleşmeli çalışanlar adına Sağlık-Sen olarak başvurumuzu yaptık. Ayrıca Kurum İdari Kurul ve Kamu Personeli Danışma Kurulu’nda bu sorunları masaya taşımaktayız" ifadesini kullandı.

PAYLAŞ :