İşçi Sağlığı ve Güvenliği Bölümüne Mahkemeden Olumlu Karar
01 Temmuz 2020, Çarşamba

İşçi sağlığı ve güvenliği bölümünü 2011 tarihinde bitiren acil tıp teknisyeninin 2019’da kurumu tarafından iptal edilen intibakı, Sağlık-Sen’in açtığı dava sonucu hukuka aykırı bulunarak tekrar yapıldı.

Acil tıp teknisyeni bir çalışanın mezun olduğu işçi sağlığı ve güvenliği bölümünün 2019’da artık üst öğrenim sayılmadığı ifade edilerek kurumu tarafından iptal edilmesi neticesinde üyesi adına dava açan Sağlık-Sen bu kararın hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle Afyonkarahisar İdare Mahkemesi’ne başvurdu. Yerel mahkemede görülen dava sonucu 8 yıl sonra intibakı geri alan kurumun işçi sağlığı ve güvenliği bölümünü bitiren çalışanın intibakını tekrar yapılmasına ve kurumuna başvurduğu tarihten itibaren de tüm maddi kaybının yasal faiziyle karşılanmasına karar verdi.   

Mahkemenin karar gerekçesinde şu ifadelere yer verildi: 

“Bu durumda mezun olduğu orta öğrenim programına göre kazandığı ön lisans programından mezun olduğu tarih itibarıyla yürürlükte olan yürütme kurulu kararına göre üst öğrenim intibakının yapılması ve devam ettirilmesi hukuki güvenlik ilkesinin bir sonucu olması ve ön lisans programından mezuniyet tarihinden sonra verilen üst öğrenim sayılmamasına ilişkin yürütme kurulu kararının Yükseköğretim Yürütme Kurulunca alınan karar uyarınca mezun olunan İşçi Sağlığı ve Güvenliği Bölümünün kendisi için bir üst öğrenim olarak değerlendirme suretiyle önceki karardan dönüldüğü de dikkate alındığında dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.”

PAYLAŞ :