Atama ve Yer Değişikliği Yönetmeliğinde Yürütmeyi Durdurma
22 Şubat 2016, Pazartesi

Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile ilgili yürütmeyi durdurma kararı aldık. Yürütmeyi durdurma kararı verilen maddeler arasında, boşanma halinde anne, baba, kardeş veya reşit çocuklarının ikamet ettiği ile tayin olunabileceğine dair maddedeki ‘boşanma tarihinden önce’ ikamet ediyor olma şartının yürütmesinin durdurulması da bulunuyor. 

Yürütmesinin durdurulmasına karar verilen maddeler;

1. Boşanma halinde anne, baba, kardeş veya reşit çocuklarının, boşanma tarihinden önce ikamet ettiği ile, boşanma tarihinden itibaren bir yıl içerisinde atanabileceğine dair maddedeki ‘boşanma tarihinden önce’ şartının ve boşanma davası devam ederken yapılacak geçici görevlendirmede de  ‘dava açılma tarihinden önce ikamet ettiği illere görevlendirilebilir’ hükmündeki dava açılmadan önce şartının da yürütmesi durduruldu.
 
Danıştay; boşanma davası açıldıktan sonra anne, baba veya reşit çocuğunun ikametgâhının değişmesi durumunda tarafların bu haktan yararlanmayacak olmasının kanun ve yönetmelikte belirtilen amaçla uyumlu olmadığı gerekçesine yer verdi.
 
2. Genel sekreter, başkan, hastane yöneticisi, başhekim ve müdür olarak sözleşme imzalayanların eşleri talepleri halinde sözleşme süresi ile sınırlı olmak kaydıyla eşlerinin görev yaptığı yere geçici olarak görevlendirilebilmekteler. Ancak bunu için hastane yöneticisi, başhekim ve müdür olarak sözleşme imzalayanların stratejik personel kapsamında olması gerekmekte idi. Danıştay stratejik personel kapsamında olma şartının da yürütmesinin durdurulmasına karar verdi.
 
Danıştay gerekçesinde stratejik personelin bu düzenlemeden yararlanabilmesinin, eşin de stratejik personel olup, fıkrada sayılan unvanlardan birinde çalışmak üzere sözleşme imzalamış olma koşuluna bağlanması yoluyla getirilen kısıtlamanın Yönetmelikte hedeflenen amaca aykırı olduğunu belirtmiştir.
 
3. Stratejik personelin kamu görevlisi olmayan eşinin yanına gitmesini engelleyen maddesinin yürütmesi durduruldu. Ancak mezkur madde hükmü hakkında daha evvel yürütmenin durdurulması kararı verilmiş idi.

PAYLAŞ :