Teşkilat Eğitimlerimizin Birincisi Ankara’da Yapıldı
30 Ocak 2016, Cumartesi

Genel Merkezimiz tarafından şube başkan, yönetim kurulu ve temsilcilerimize yönelik olarak düzenlenen Teşkilat Eğitim Programları’nın birincisi, Ankara Kızılcahamam’da yapıldı. Programda ayrıca uzaktan eğitim programını tamamlayan temsilcilerimize sertifikaları da verildi.

 

 

ALADAĞ, İLETİŞİM, BEDEN DİLİ VE İMAJ YÖNETİMİNİ ANLATTI

Genel Başkanımız Metin Memiş’in açılış konuşmasının ardından Eğitim Uzmanı Rahim Aladağ iletişim, beden dili ve imaj yönetimi başlıklarında sunum gerçekleştirdi. Kişisel gelişim, etkili sendikacılık, ikili ilişkiler konusunda sunum yapan Aladağ, etkili sendikacılık yapma, ikna yeteneğine sahip olmada beden dilinin önemine dikkat çekti. İlk izlenimin önemine dikkat çeken Aladağ, protokol kurallarına uyulmasının, medeni toplumun gereklerinden olduğunu da ifade etti.

 

 

MUSTAFA ÖRNEK, TOPLU SÖZLEŞME VE MEVZUAT KONUSUNDA SUNUM YAPTI

Teşkilat Eğitim Programı kapsamında, Genel Başkan Yardımcımız Mustafa Örnek ve Genel Merkez Hukuk Müşavirimiz Özlem Titrek, Toplu Sözleşme Kazanımları hakkında sunum yaptı.

Mustafa Örnek, bütün kamu görevlilerine; 2016 yılı için yüzde 6+5, 2017 için yüzde 3+4 zam elde ettiklerini, enflasyon farkı oluşması halinde her iki yıl için de fark ödeneceğini ifade etti. Tüm çalışanların emekli maaşlarının ve emekli ikramiyesinin artmasını sağlayacak Özel Hizmet Tazminatı yansıtma oranlarının 15 puan artırılmasını sağladıklarını da belirten Örnek, bu kazanım sayesinde emekli ikramiyesinin 3 bin 800 TL, emekli maşlarının 100 TL artırılmasını sağladığımızı ifade etti.

Hizmet kolumuza bağlı Sağlık Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Adli Tıp Kurumu ve Üniversite Hastanelerinde 2005 yılından sonra göreve başlayan 300 bin çalışana 1 Derece kazandırdığımızı da söyleyen Örnek, bu sayede düşülen dereceye göre 250 TL’ye kadar ek kazanç elde edileceğini kaydetti.

Eşi özel sektörde çalışan kamu görevlilerinin 3 yıl kesintisiz SSK'lı olma şartını, 2 yılda 360 gün olarak değiştirilerek eş durumu tayin çilesini sonlandırdığımızı belirten Örnek, toplu sözleşme masasında sözünü aldığımız bu değişikliğin 25 Ağustos 2015 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdiğini ifade etti.

Hizmet kolu kazanımında, I. ve II. Dönemde elde edilen 16 maddelik kazanımlara III. Dönemde 17 madde daha eklediğimizi söyleyen Örnek, toplamda 33 maddelik kazanım sağladıklarını belirtti.

Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarında çalışan personelin döner sermaye tavan katsayısının 1,50’den 1,70’e çıkarılması ve hizmet alanı kadro unvan katsayılarının 0,05 puan artırılması, Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarında, Üniversite Hastaneleri’nde ve Adli Tıp Kurumu’nda görev yapanların ayda 5 güne, yılda 10 güne kadar olan yıllık izinlerinde döner sermayeden kesinti yapılmayacak olması, AFAD’a bağlı kampların bulunduğu illerde görev yapan hekim dışı sağlık çalışanlarının tavan katsayılarının 1.80’e çıkarılması gibi kazanımların sağlık çalışanlarının yüzünü güldürdüğünü söyleyen Genel Başkan Yardımcımız Mustafa Örnek, üniversite hastanelerinde görev yapan sağlık personelinin tavan katsayılarının da 1.50’den 1.70’e çıkarılmasını sağladığımızı dile getirdi.

 

LİSANS TAMAMLAMA BAŞLADI

Önemli taleplerinden lisans tamamlamanın yasalaştığını ve sağlık çalışanlarının lisans tamamlama hakkından faydalandığını söyleyen Genel Başkan Yardımcımız Örnek, “Genel Merkezimiz hem başvuru hem tercih hem de yerleşme aşamasında ve uygulamanın farklı süreçlerine, web, telefonla ve yüz yüze görüşme yoluyla lisans tamamlamadan yararlanacak adaylara kılavuzluk etmiştir. İlk uygulama yılı olmasının getirdiği bazı zorluklar ve mağduriyetler yaşandı. Bu sıkıntılar için gerek YÖK gerekse ilgili üniversitelere başvurarak mağduriyetlerin giderilmesini sağladık, sağlıyoruz.” şeklinde konuştu.

 

KİK KAZANIMLARIMIZ

Sağlık-Sen olarak, kazanım elde etmek için her platformu değerlendirdiğimizi de belirten Örnek, 112 çalışanlarının görevlendirmelerinde yaşanan gün ve yolluk sorunun KİK’de çözüldüğünü, bundan sonra aylık görevlendirmelerde gün sayısına göre değil, görevlendirme süresine göre yolluk ödeneceğini söyledi. Örnek ayrıca, KİK kazanımları ve gündemine ilişkin değerlendirmelerde de bulundu.

 

 

BOSTANCI, SOSYAL MEDYA SUNUMUNU GERÇEKLEŞTİRDİ

Teşkilat Eğitim Programları kapsamında Erciyes Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Mustafa Bostancı teşkilatımıza sosyal medya sunumunu yaptı. Sosyal medyanın günümüzde kitleleri etkileyen önemli bir araç olduğunu kaydeden Mustafa Bostancı bu alanın iyi ve doğru kullanıldığı takdirde olumlu sonuçlar alınabileceğini kaydetti.

Sunumunu örneklerle anlatan Bostancı, ülkemiz ve dünya genelinde sosyal medya alanında yapılan hatalardan ve doğru uygulamalardan bahsederek özellikle kurumsal hesapların nasıl kullanılması gerektiğini katılımcılara anlattı. Bostancı, sosyal medyanın kitleleri etkilemede büyük bir güç olduğuna dikkat çektiği sunumunda, trollere ve sahte hesaplara da itibar edilmemesini istedi. Bu tür hesapların yapılan paylaşım ve açılış tarihlerinden anlaşılabileceğini belirten Bostancı, kitlelere hitap eden kurum ve kuruluşlarla, toplumda bilinen kişilerin sosyal medyadan kopmasının mümkün olmadığını, ancak bu mecranın bilinçli kullanıldıkça kazanım elde etmeyi sağladığını ifade etti.

 

 

DOÇ. MEHMET M. ÖZAYDIN DEĞERLER SENDİKACILIK VE DEĞERLER SENDİKACILIĞINI ANLATTI

SASAM İşgücü Politikaları ve Sendikal Haklar Direktörü Doç. Dr. Mehmet Merve Özaydın da sunumunda “Dünyada ve Türkiye’de Sendikacılık ile Değerler Sendikacılığı” konusunu ele aldı.

Dünyada ve Türkiye’de yapılan sendikacılık üzerine duran Özaydın, sendikacılığın İngiltere’de Sanayi Devrimi ile başladığını vurguladı. Avrupa’daki sınıflı toplumun varlığı ile değişen ekonomi yapısının farklı bir sınıfı ortaya çıkardığını, bu gereksinimin hak aramayı, hak aramanın da sendikacılığını doğurduğunu belirtti.

Bireysel ve kolektif sendikacılığın hak aramayı, aranan bu hakkın kazanıma dönüştüğünde eşitler arasında adil dağıtılması takibinin sendikacılığın önemini arttırdığını belirten Özaydın Toplu Pazarlık, Toplu Sözleşme, Grev ve Lokavt gibi işlevselleri ile sendikaların çalışanlar arasında önem arz ettiğini söyledi.

Sendika modellerini ve işlevlerini 3 başlık altında anlatan Doç. Dr. Mehmet Merve Özaydın, 3 tip sendika modellerinin İngiliz, Alman ve Fransız, sendikaların 3 temel faaliyetleri ise Mesleki, Sosyal ve Siyasal faaliyetler başlıkları ile açıkladı. Çok partili hayata geçilmesi ile birlikte sendikacılığında geliştiğini belirten Özaydın, bugün kamu görevlileri ve işçiler olmak üzere 2 farklı sendikacılığın olduğunu belirtti. Değerlerin Türk sendika hayatında önemli bir yeri olduğunu vurgulayan Özaydın, toplumun bu değerlere kayıtsız kalmaması ile sendikacılık alanında da yönlendirdiğini belirtti.

 

PAYLAŞ :