Yönetmelik Değişikliğinden Önce Müracaat Eden Aday Memura Eş Durumu Tayini
21 Nisan 2017, Cuma

Giresun’un Çamoluk ilçesi Devlet Hastanesi’nde ebe olarak görev yapan üyemizin Denizli Eskere Orman İşletme Müdürlüğü’nde Orman Muhafaza Memuru olarak görev yapan eşinin yanına tayin olmak için yaptığı başvurunun reddedilmesi üzerine üyemiz adına açtığımız dava sonuçlandı.

Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları atama ve yer değiştirme yönetmeliğinde 30.09.2016 tarihinde yapılan değişiklikle aday memurların eş durumu tayin hakkı kaldırılmıştı. Ancak yönetmelik değişikliğinden önce yapılan başvurular, yönetmelik değişikliği gerekçe gösterilerek reddediliyordu.

Giresun Çamoluk Devlet Hastanesi’nde görev yapan üyemizin yaptığı başvuru da bu nedenden olayı reddedilmişti.

Bunun üzerine sendikamız tarafından açılan davada, Ordu İdare Mahkemesi 30.09.2016 tarihli yönetmelik değişikliğinden evvel tayin başvurusu olan aday memurlar için müracaat tarihinde yürürlükte olan yönetmelik hükümlerinin uygulanması gerektiğine karar verdi.

Mahkeme üyemizin müracaat ettiği tarih olan 08.09.2016’da aday memurların eş durumu nedeniyle atanma isteyemeyeceğine dair herhangi bir düzenleme bulunmadığı ifade ederek, Anayasa’nın "Aile, Türk toplumunun temelidir ve eşler arasında eşitliğe dayanır" hükmüne istinaden üyemizin tayinin gerçekleştirilmesine karar verdi.

PAYLAŞ :