2024’ün İlk KİK Toplantısı’nda Sosyal Hizmet Çalışanlarının Talep ve Sorunları Gündeme Getirildi
08 Mayıs 2024, Çarşamba

Sağlık-Sen ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında yapılan 2024 yılının ilk Kurum İdari Kurulu (KİK) Toplantısı’nda birçok konu gündeme getirildi. Sağlık-Sen; promosyon sözleşmelerinin güncellenmesi, ek ders ücreti karşılığında çalışanların kadroya alınması, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının düzenli aralıklarla yapılması, yardımcı hizmetler sınıfında çalışanların genel idari hizmetler sınıfına geçirilmesi, Aile Sosyal Destek Uzmanlarının kadroya geçerken yaşadığı mali kayıpların giderilmesi, yeni bir nöbet yönetmeliği çıkarılması gibi birçok talebini Bakanlık yetkilileri ile görüştü.

Sağlık-Sen ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında 2024 yılının ilk Kurum İdari Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. 

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nda gerçekleşen toplantıya Sağlık-Sen adına Genel Başkan Mahmut Faruk Doğan, Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Irgatoğlu, Sağlık-Sen Hukuk Müşaviri Av. Özlem Titrek Yıldırım ile mevzuat uzmanları katılırken, Bakanlık adına Personel Genel Müdürü Hamza Gökhan Eryılmaz, Strateji Geliştirme Başkanı Mahmut Aslan, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Av. Özge Aydiş Toy ve ilgili bürokratlar katıldı.

Toplantıda sahadan topladığı talep ve sorunları gündeme getiren Sağlık-Sen heyeti, talep ve sorunların çözülmesiyle sahada büyük bir memnuniyet oluşacağını dile getirdi. 

Toplantıda Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve il müdürlüklerinin yaptığı promosyon sözleşmelerinin güncellenmesi konusuna değindi. 

Doğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve il müdürlüklerinin sözleşme yapılan banka ile yeniden masaya oturarak,  promosyon rakamının günümüz ekonomik koşullarına uygun hale getirilmesini talep etti. 

Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı ile Yapılan 2024 Yılının İlk KİK Toplantısında Gündeme Getirilen Konular Şöyle:

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve İl Müdürlüklerinin bankalarla yapmış olduğu banka promosyon sözleşmeleri revize edilerek günümüz ekonomik koşullarına uygun hale getirilmesi sağlanmalıdır.

Ek ders karşılığı istihdam edilen personel kadroya alınmalı, özlük ve mali haklarına ilişkin sorunlar çözülmelidir.

Sosyal hizmet tazminatının kapsamı genişletilmeli ve oranı artırılmalıdır.

Mazeret durumu nedeniyle yer değiştiren ve atandığı yerde beş yıl görev yapan personelden, mazeret durumunun devam ettiğine dair belgelendirme talep edilmemelidir. 

Vekâleten idareci görevi verilen ve gerekli şartları taşıyan personelin, vekâlet ücretinin ödenmesi sağlanmalıdır.

5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu gereği, tedbir kararı uygulayan tüm sosyal çalışma görevlilerine, kadrolu-sözleşmeli fark etmeksizin, ilgili Kanunun 33.maddesi gereği ödeme yapılmalıdır.

Bakanlığınıza bağlı kuruluşlarında tutulan nöbetler için yeni bir nöbet yönetmeliği çıkarılmalı ve nöbet ücretlerinin bu yönetmelik ile düzenlenmesi sağlanmalıdır

7. Dönem Toplu Sözleşme Üçüncü Bölüm, Sağlık ve Sosyal Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme’nin 39.maddesine göre, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavının düzenli aralıklarla yapılması hususunda çalışma yapılacağı belirtilmiştir. Konu hakkında çalışmalar en kısa sürede sonuçlandırılmalı ve Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı için bir takvim açıklanmalıdır.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği’nin 21.madde “a” fıkrasında; aynı düzeyde görev içinde kalmak kaydıyla, ilgili personelin isteği ve atanılacak kadro için aranan nitelik ve özelliklere sahip olması şartıyla, diğer görevlere sınavsız atama yapılabileceği düzenlenmiştir. İlgili hüküm kapsamında olan personelin başvuruda bulunmasına rağmen talepleri değerlendirmeye alınsa da cevaplanmayıp bekletilmektedir. Mezkûr Yönetmeliğin 21.maddesi “a” fıkrasına göre atama talebinde bulunan personelin başvurularının değerlendirilerek, atamaları sınavsız yapılmalıdır.

Görevde Yükselme Sınavına başvuran ve yardımcı hizmetler sınıfında çalışanlardan lise ve üstü eğitim durumu olanların tamamını kapsayacak sayıda, memur kadrosu tahsisi yapılmalıdır.

Bakanlığınız ile GSM operatörleri arasında imzalan ve sadece merkez teşkilatı çalışanlarının faydalandığı Kurumsal Hat Protokolü’ne, taşra teşkilatı çalışanlarının da dâhil edilmesi sağlanmalıdır.

Bakanlık çalışanlarının yaklaşık 9.700’ünün sendika üyesi olması nedeniyle, 1999/44 sayılı ve 2003/37 sayılı Başbakanlık Genelgeleri hükümleri gereği, sendikal faaliyetlerin daha uygun koşullarda yürütülmesinin sağlanması için Bakanlık Binası’nda temsilci odası tahsis edilmelidir.

4/B sözleşmeli personel pozisyonunda görev yapmakta iken kadroya geçirilen ve unvanları “Aile Sosyal Destek Uzmanı” olan personelin mali kayıpları olmuştur. İlgili personelin mali hakları hakkında iyileştirme yapılmalıdır.

Eğitim-öğretim hizmetleri sınıfında bulunan tüm öğretmenlere, görev yeri ve görev pozisyon ayrımı yapılmaksızın, “Eğitime Hazırlık Ödeneği” ödenmelidir.

İl içi tayinlere ilişkin mevzuat hazırlanmalı ve geçici görevlendirmeler, mevcut yasal sürelere uygun şekilde yapılmalıdır.

Bakanlığa istihdam edilen kamu çalışanı statüsündeki koruma ve güvenlik görevlileri ile kamu kurum ve kuruluşları dışında özel güvenlik şirketlerine bağlı olarak görev yapan özel güvenlik görevlileri, benzer görünümlerdeki kıyafetlerle görev yapmaktadır. Kamu çalışanı statüsündeki koruma ve güvenlik görevlileri için ayrı görev kıyafeti düzenlenmelidir.

PAYLAŞ :