Sağlık-Sen Teknik Hizmetler Sınıfının Sorunlarını Masaya Yatırdı
22 Mart 2024, Cuma

Sağlık-Sen tarafından “Teknik Hizmetler Sınıfının Sorunlarının Tespiti ve Çözüm Önerileri Toplantısı” gerçekleştirildi. Toplantıda mali ve özlük haklar, istihdam, iş sağlığı ve güvenliği, farkındalık ve mevzuata yönelik sorunlar ele alınarak, çözüm önerileri sunuldu. 

Toplantıya Genel Başkan Mahmut Faruk Doğan ile Genel Başkan Yardımcıları Sinan Kuluöztürk, Mustafa Irgatoğlu ve teknik hizmetler sınıfına tabi çalışanlar katıldı. 

Çeşitli değerlendirmelerin yapıldığı toplantıda, sahanın beklenti, talep ve sorunları konuşuldu. Toplantıda ortaya konulan sorunlar ve çözüm önerileri raporlaştırılarak, yetkililerle paylaşılacak. 

Nitelikli Personel İstihdamı İhtiyaç

Teknik hizmetler sınıfındaki istihdam yetersizliğine dikkat çekilen toplantıda, nitelikli personel ihtiyacına vurgu yapıldı. Öte yandan, istihdam yetersizliğinin iş aksaklıklarına ve kurum dışı hizmet alımına neden olduğu belirtilerek, bunun da ayrıca kuruma maliyet getirdiği kaydedildi. 

Toplantıda gündeme gelen diğer önemli konu ise teknik hizmetler sınıfındaki personelin ek gösterge, tazminat, ek ödeme ve mesai dışı çalışmaların karşılığını alamaması oldu. Görevde yükselme ve unvan değişikli sınavında yeterli kadronun açılmadığı da dile getirilen toplantıda, intibak işlemleri ile ilgili sorunlar da konuşuldu. 

Personelin iş sağlığı ve güvenliği konusu da toplantıda değerlendirilen konuların arasında yer aldı. Yapılan işin riskinin yüksek olması, branş dışı işlerde görevlendirme yapılması, iş güvenliği ve hijyenik ortamın olmaması gibi nedenlerle teknik hizmetler sınıfında yer alan personelin risk altında olduğu kaydedildi. 

Teknik hizmetler sınıfının mevzuat düzenlemelerinin yetersiz olduğu da belirtilen toplantıda, mevzuattan kaynaklı sorunlar nedeniyle görev tanımlarının genişletilebildiğine dikkat çekildi. Ayrıca, hem görev tanımlarına hem de mali ve özlük haklarına ilişkin düzenlemeye ihtiyaç olduğu vurgulandı. 

Genel Başkan Doğan: Teknik Hizmetler Sınıfındaki Personelin Yaptığı İşin Risk Tanımı Yetersiz

Toplantıda konuşan Genel Başkan Mahmut Faruk Doğan, teknik hizmetler sınıfında yer alan personelin sağlık tesislerinin her yerinde çalıştığını belirterek, “Sağlık hizmetinin sunumu 7 gün 24 saat kesintisiz sürmektedir. Bu durumda teknik hizmet sınıfındaki arkadaşlarımız da mesai aralığı olmadan çalışmaktadır. Bu arkadaşlarımız, ameliyathane, yoğun bakım, acil gibi risk faktörünün yüksek olduğu birçok birimde sağlık profesyonelleri ile birlikte görev yapıyor. Buna rağmen arkadaşlarımızın yaptığı işin risk tanımı yetersiz kalıyor” dedi. 

Sağlık tesislerindeki teknik hizmet ile diğer kamu kurumlarındaki teknik hizmetten doğacak risk ve sorumluluk arasında büyük fark olduğunu belirten Doğan, “Sağlık hizmeti hayati riskler barındıran ve aralıksız sürdürülmesi gereken bir hizmettir ve teknik hizmette bunun önemli bir parçasıdır. Bu bakımdan Sağlık-Sen olarak teknik hizmetler sınıfındaki bu arkadaşlarımıza ve yaptıkları hizmete dikkat çekmek ve bir farkındalık oluşturmak istiyoruz” ifadelerini kullandı. 

PAYLAŞ :