Sağlık-Sen, Radyoloji Çalışanlarının “Şua İzni” Mağduriyetini Yargıya Taşıdı
18 Mayıs 2022, Çarşamba

Sağlık-Sen, Resmi Gazete’de yayınlanan başta şua izni olmak üzere birçok konuda radyoloji çalışanlarını mağdur eden yönetmeliği yargıya taşıdı.

Konuyla İlgili Sağlık-Sen tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:  

“26 Nisan 2022 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan ‘Radyoloji Hizmetleri Yönetmeliği ve İyonlaştırıcı Radyasyon ve Radyonüklit Kullanılarak Sunulan Sağlık Hizmetleri Hakkında Yönetmelik’te özellikle şua izni olmak üzere radyoloji çalışanlarına ilişkin yeni düzenlemelere yer verilmiştir.

657 sayılı Kanunun 103. maddesindeki ‘Hizmetleri sırasında radyoaktif ışınlarla çalışan personele, her yıl yıllık izinlerine ilaveten bir aylık sağlık izni verilir’ şeklinde emredici hüküm bulunmaktadır. Yeni yönetmelik bu hükmü yok saymaktadır. Buna göre sağlık izni süresinin, bir takvim yılı içerisinde denetimli alanlarda fiilen çalıştığı süreler dikkate alınarak Yönetmeliğin eki EK-2’de yer alan ‘Sağlık İzni Tablosu’nda belirtilen çalışma süresine göre belirleneceği belirtilmiştir.

Sendikamız tarafından ilgili Yönetmeliklerin özellikle sağlık izninin 30 günün altına düşmesine sebebiyet veren maddeleri başta olmak üzere hukuka aykırı maddeleri hakkında dava açılmıştır. 

Öte yandan Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmeliği baz alan Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün sağlık izninin uygulanması hakkındaki esasları düzenleyen 12.05.2022 tarihli genelgesi ile sadece Kanuna değil, ilgili Yönetmeliklere de aykırı bir idari işlem tesis edilmiştir. 2022 yılına ilişkin şua izninin kullanımını bölen, şua izinlerinin kullanımını ardışık yıla devreden üst hukuk normlarına aykırı ilgili genelgeye de Sağlık-Sen tarafından dava açılacak olup, yapılan hatanın ivedilikle düzeltilmesi hususunda da Sağlık Bakanlığı ile görüşmelerimiz devam etmektedir.”

PAYLAŞ :