DEĞERLER SENDİKACILIĞI

kurulduğu günden bu yana, sizlerin özverili gayretleri ile her geçen gün daha da  büyümekte olan sendikamız, yeni bir çalışma dönemine girmektedir.

yetkili sendika olarak, yeni yol haritamızda en büyük hedeflerimizden biri, sendikal hizmetlerin arttırılması ve toplumsal ihtiyaçlara göre bu hizmetlerin yaygınlaştırılmasıdır.

bu amaçla, vizyon ve misyon sahibi olan, ilkeli, farklı düşüncelere saygılı, gelişmeye açık, tüm üyelerimizin görüş ve düşüncelerini önemseyen, hizipleşmeye karşı olan ve istişareyi esas alan temel anlayış yaklaşımımızdır.

bilindiği gibi, sadece çalışanlarımızın maaş ve özlük haklarının iyileştirilmesi ile elde edilecek sendikal başarının kalıcı olmadığı bir gerçektir. çalışanlarımızın ekonomik durumlarının iyileştirilmesi ile birlikte, üyelerimizin sosyal ve kültürel alanlarda kendilerini geliştirebilmeleri için tüm illerimizde vermeyi düşündüğümüz “değerler sendikacılığı  eğitimleri” nin vizyon ve misyonu doğrultusunda, eğitim kalitesinin artırılması ile birlikte nitelikleri zenginleşecek, tüm üyelerimizle birlikte sendikamızın çalışma ve eylem planlarını oluşturarak, katılımcı bir yönetim modelini geliştireceğiz.

biliyoruz ki; ancak böyle bir çalışma yöntemi ile ilkeli ve nitelikli büyümeyi sağlar ve değerlerimizi koruyabiliriz.

sendikal mücadelenin içinden gelen bizler, sürekli gelişen ve değişen dünyanın gerçeklerini görerek, inançlarımıza dayalı ilke ve değerlerimizi esas alarak özgürlükçü ve katılımcı bir yapı oluşturmak için yola çıktık ve şunu da iyi biliyoruz ki; kendileri değişime kapalı olanların, kurumsal değişimi sağlaması mümkün değildir.

bu nedenle klasik sendikal alışkanlıklarla değil; daha demokratik, daha eşitlikçi bir sendikal anlayışla parametreleri geliştirmeye çalışacağız.

aynı zama bir sivil toplum örgütü olan sendikamızın ulaştığı başarı ve saygınlığı koruyabilmesinin yegâne koşulu; üyelerimizin görüş, öneri ve eleştirilerini özgürce dile getirebildikleri bir ortamın sağlanmasıdır. arkadaşlarımızla birlikte, sizlerin hak ettiği saygıyı ve bu saygı temelinde yükselen değerlerimizi koruyup gözeteceğimize ve hedeflerimize ulaşmak için omuz omuza çalışacağımıza yürekten inanıyorum.

sendika olarak; emek, hukuk ve değerler mücadelesinde hizmet çıtasını daha yükseğe çıkarabilmek için kişiye bağlı sendikal anlayış yerine; ilke ve değerlere bağlı sendikal model ortaya koymaya çalışacak, kavgada değil sevgide birlik olacağız.

selam ve dua ile…       

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo