Yol izni uygulaması nasıl olmalı?
29.10.2016

10 yıldır memur olarak çalışıyorum arkadaşlarım kurumlarında yıllık izinle birlikte yol izni kullandıklarını söylediler. Ben on yıldır yol izni hiç kullanmadım. Benimde yol izni kullanmam gerekmez mi? Yol izni kullanmak için ne yapmalıyım? Sorumu cevaplarsanız müteşekkir kalırım?

Cevap
Sağlık-Sen     23.11.2016

657 sayılı devlet Memurları Kanununun yıllık izini düzenleyen 102’nci maddesinde "Devlet memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (On yıl dahil) olanlar için yirmi gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gündür. Zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün eklenebilir." hükmü yer almaktadır.

Yıllık izinlerin uygulamasına göstermek ve uygulama birliğini sağlamak üzere 62 Seri no'lu,  140 Seri no'lu ve 154 Seri no'lu Devlet Memurları Kanununu Genel Tebliğleri yayımlanmış bulunmaktadır.

62 Seri no'lu Devlet Memurları Kanununu Genel Tebliğleri3 ) Yasanın 102 nci maddesinde, zorunlu durumlarda memurlara yıllık izinlerine ek olarak gidiş ve dönüş için en çok dört gün izin verilebileceği öngörülmüştür. Bu iznin, bulundukları belediye ve köy sınırları dışında izinlerini geçiren memurlara, çok zorunlu ve çok ender durumlarda yetkili amirin gerek ve uygun görmesi halinde kullandırılması doğru olacaktır.”ifadesi yer almaktadır.

Yıllık izin ve kullanılması sırasında gidiş ve dönüş için idarenin takdiri ile verilen ikişer günlük yıllık izne ilave edilen süreye memurlar tarafından yol izni denilmektedir.

657 sayılı Kanunun 102 maddesi uyarınca yıllık izin kullanan devlet memurlarının izinlerine zorunlu hallerde ilave edilecek yol süresinin verilmesinde bir kritere kanun ve ikincil mevzuatta yer almamaktadır. Zorunlu hallerin neler olduğuna dair yapılan bir belirleme bulunmamaktadır.

Bazı kurumların iç genelgelerinde konuya ilişkin düzenlemelere rastlanılabilmektedir. İdare takdirini kamu yararı ve eşitlik ilkeleri çerçevesinde kullanmak zorunda olduğunda objektif ölçütlerin belirlenmesi yerinde olacaktır.

Bu çerçevede;

Yol iznini yıllık izinle birlikte idareden dilekçe ile birlikte talep edebilirsiniz.

İdare kurumsal düzenlemelerinizde konuya ilişkin hükümler bulunması halinde bu hükümler esas alınarak yol izni vermesi, hüküm bulunmaması halinde ise idare takdiri ile yol izni vermesi mümkün bulunmaktadır.

Ancak kurumsal uygulama birliğinin temini amacıyla Devlet Personel Başkanlığı tarafından yol izni objektif ölçütlerin belirlenmesi yerinde olacağı değerlendirilmektedir.

Sorular Anasayfasına Dön

  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo