İkiz doğum halinde süt izni artar mı?
29.10.2016

İkiz kızlarımız oldu. Eşim devlet memur ikiz çocuklar için süt izni de tek çocuk verilen izinlerle yanı mı? Süt izninin artırılması gerekmez mi?

Cevap
Sağlık-Sen     09.11.2016

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 104’üncü maddesinin (D) bendinde “Kadın memura, çocuğunu emzirmesi için doğum sonrası analık izni süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde birbuçuk saat süt izni verilir. Süt izninin hangi saatler arasında ve günde kaç kez kullanılacağı hususunda, kadın memurun tercihi esastır.”ifadesi yer almaktadır.

Söz konusu (D) bendi uyarınca doğum yapan kadın memurun çocuğunu emzirmesi için analık iznin bitim tarihinden itibaren 6’şar aylık iki periyot halinde 3 ve 1,5 saatlik süt izni kullanması öngörülmüştür.

Süt izninin saatlerinin belirlenmesi kadın memura bırakılmıştır.

Doğum izinleri ve mazeret izinlerinde (süt izni)uygulama birliğinin sağlanması amacıyla Devlet Personel Başkanlığınca Kamu Personel Genel Tebliği Seri No:6 13/04/2016 tarihli ve 29683 sayılı Resmi gazete de yayımlanmış bulunmaktadır.

Söz konusu Tebliğde süt izninin kullanımı ayrıntılı olarak izah edilmiştir.

“2) Süt izni süresi

a) Memura, doğum sonrası analık izni süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde bir buçuk saat süt izni verilir.”

b) Çoğul doğumlarda da süt izni süresi aynıdır.”         

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar uyarınca; memura çoğul gebelik halinde (yani ikiz gebelik halinde) süt izni süresi artmamaktadır. Aynı kalmamaktadır. Üçüz çocuk olsa dahi süt izin süresi değişmemektedir

Sorular Anasayfasına Dön

  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo