Hapis cezası alan kişi memur olabilir mi?
29.10.2016

Askerlik öncesi kavgada adam yaralamaktan dolayı 32 aya mahkûm oldum. Askerliğimi tamamladım. Akımlı başıma aldım artık memur olarak atanmak istiyorum memur olabilir miyim?

Cevap
Sağlık-Sen     15.11.2016

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun devlet memuru olmanın genel özel şartlarını düzenleyen 48 inci maddesinin 5 inci fıkrasında " Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, (…) zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. " hükmü yer almaktadır.

            Memur olma genel ve özel şartlar yukarıda yer alan maddede sayılış olup, anılan maddenin 5 inci fıkrasında Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olanların memur olamayacakları hüküm altına alınmıştır.

Belirtilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde; kasten işlenen bir suçtan dolayı 32 ay hapis cezasına mahkûm olmanız halinde devlet memur olarak atanmanızın mümkün olmadığı değerlendirilmektedir.

Sorular Anasayfasına Dön

  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo