Göreve başlamadan izin uzatılabilir mi?
29.10.2016

Refakat izni kullanmaktaydım. Babamı kaybettim. Mazeret izni kullanmaktayım. Çok mutsuzum. Ayrıca, annem ve kardeşlerimle bir miktar daha ilgilenmek istiyorum. 30 günden fazla yıllık iznim var. Görev başlamadan yıllık izin kullanabilir miyim?

Cevap
Sağlık-Sen     23.11.2016

 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 23 üncü maddesinde "Devlet memurları, bu kanunda gösterilen süre ve şartlarla izin hakkına sahiptirler."denilmektedir.

Bu çerçevede 657 sayılı Kanunda sayılan izinleri;

1-Yıllık izin

2-Sağlık izni

3-Mazeret izni

-Doğum izin

-Babalık izin

-Süt izin

-Ölüm izni

-Evlilik izni

-Engelli çocuk izni

-Yarım gün çalışma izni

4-Hastalık izni

5-Refakat izni

6-Aylıksız izinler

Doğuma bağlı aylıksız izinler

Yurt dışı çalışma izin

Yurtdışı eğitim izin

Beş hizmet yılını doldurana verilen izin

Yurt dışına sürekli veya geçici görevle atanlara verilen aylıksız izinler

Askerlik izni

Zorunlu yer değiştirmeye tabi personelin eşlerine verilen aylıksız izin

7-Fazla çalışma

8- Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu tarafından yurt dışında görevlendirme

Ayrıca bazı kanunlarda devlet memurlarına aylıksız izin verilmesine ilişkin olarak özel düzenlemelerde yer almaktadır. Örneğin 4688 sayılı Kanun, 3056 sayılı Kanun

Bu çerçevede;

Söz konusu izinlerden refakat iznini kullanmakta iken babanızı kaybetmeniz sebebiyle refakat izni son bulur, akabinde 657 sayılı Kanunun 104 üncü madde uyarınca izinli sayıldığınızdan mazeret iznini kullanmakta iken 657 sayılı Kanunun 102 ve 103 üncü maddeler uyarınca yıllık izin istenmesine engel bulunmamaktadır.

İdare uygun bulması halinde görev başlamadan yıllık izin kullanmanıza engel olmadığı değerlendirilmektedir.

Sorular Anasayfasına Dön

  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo