Aday memur yıllık izin kullanabilir mi?
29.10.2016

Halk sağlığı kurumunda memur olarak çalışmaya başladım. 8 ay oldu aday memurum. Kuzenim evleniyor. Düğününe gitmek istiyorum. Yıllık izin yıllık izin kullanabilir miyim? Teşekkürler

Cevap
Sağlık-Sen     09.11.2016

Anayasanın 128 inci maddesinde memurlar ve diğer kamu görevlilerinin atanmaları, yetiştirilmeleri, hakları, sorumlulukları, haklarının ve özlük işlerinin kanun ile düzenleneceği hükmü bulunmaktadır.

            Bu çerçevede 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun yürürlüğe konulmuştur.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun İzin başlıklı 23 üncü maddesinde “Devlet memurları, bu kanunda gösterilen süre ve şartlarla izin hakkına sahiptirler.”denilmektedir. Mezkur Kanunun 102 nci maddesinde "Devlet memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (on yıl dahil) olanlar için 20 gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gündür. Zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün eklenebilir." ve 103 üncü maddesinde de "Yıllık izinler, amirin uygun bulacağı zamanlarda, toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir. Birbirini izleyen iki yılın izni bir arada verilebilir. Cari yıl ile bir önceki yıl hariç, önceki yıllara ait kullanılmayan izin hakları düşer.

Öğretmenler yaz tatili ile dinlenme tatillerinde izinli sayılırlar. Bunlara, hastalık ve diğer mazeret izinleri dışında, ayrıca yıllık izin verilmez.

Hizmetleri sırasında radyoaktif ışınlarla çalışan personele, her yıl yıllık izinlerine ilaveten bir aylık sağlık izni verilir." hükümleri yer almaktadır.

Anılan hükümde 1 yıl hizmeti olan devlet memurlarının izin kullanabileceği belirtilmektedir.

Devlet Memurları Kanunun uygulamada birliğin sağlanması maksadı ile Maliye Bakanlığınca  3 adet genel tebliğ yayımlanmıştır. Bunlar:

1-62 Seri no'lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği

2-140 Seri no'lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği

3-154 Seri no'lu Devlet Memurları Kanunu Tebliği

154 seri nolu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinde hizmet değiminden "Yıllık izin sürelerinin hesabında, hangi statüde olursa olsun kamu kurum ve kuruluşlarında geçen hizmet süreleri ile kamu kurum ve kuruluşlarında geçmese dahi Devlet memurlarının kazanılmış hak aylıklarında değerlendirilen hizmet sürelerinin dikkate alınması," gerektiği belirtilmiştir.       

1982 Anayasasının "B. Çalışma şartları ve dinlenme hakkı" başlıklı 50 maddesinde " Kimse, yaşına, cinsiyetine ve gücüne uymayan işlerde çalıştırılamaz.

Küçükler ve kadınlar ile bedeni ve ruhi yetersizliği olanlar çalışma şartları bakımından özel olarak korunurlar.

Dinlenmek, çalışanların hakkıdır.

Ücretli hafta ve bayram tatili ile ücretli yıllık izin hakları ve şartları kanunla düzenlenir." denilmektedir.

            Söz konusu hükümler çerçevesinde; askerlik hizmeti ile birlikte 1 hizmet yılını tamamlayan aday devlet memurunun asaletinin tasdik edilmeksizin yıllık izin kullanabileceği değerlendirilmektedir.

            Konuya ilişkin olarak Devlet Personel Başkanlığı da 01/03/2010 tarihli ve 3006 sayılı görüşünde  “toplam hizmet süresinin en az bir yıl olması halinde söz konusu personele aday memur olsa dahi yıllık izin verilmesi gerektiği,”    denilerek aynı mahiyette görüş tesis etmiştir.

1sıra nolu görüş

Sorular Anasayfasına Dön

  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo