10 yıllık memurum birinci dereceli kadroya atanmam gerekmez mi?
16.10.2017

Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığında mühendis memur olarak çalışmaktayım. Üniversite mezunuyum. 12 yıllık memuriyet hizmetim bulunmaktadır. İdarenin beni 1’inci dereceli mühendis kadrosuna ataması gerekmez mi? Aynı unvan ve hizmet yılına sahip olmamıza rağmen bazı memurlar 1 inci dereceli kadrolara atanmak suretiyle benden çok fazla maaş almaktadırlar. Benimde 1’inci dereceli kadrolara atanmamız gerekmez mi? Bu uygulama doğru mu?

Cevap
Sağlık-Sen     16.10.2017

            657 sayılı Devlet Memurları Kanununda memurları genel olarak her yıl 1 kademe ilerlemesi her 3 yıl derece yükselmesi yapmaları öngörülmüştür. Söz konusu ilerleme ve yükselmeler memurun maaşını da etkilemektedir. Memurların ilerleme ve yükselmelerinin bazı istisnaları da bulunmaktadır. Bunlara örnek olarak 657 sayılı Kanunun 45’inci maddesi ve 68’inci maddesinin B bendi örnek olarak gösterilebilir.

          657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinin 1 inci fıkrasında “Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı ile Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı hariç, sınıfların 1, 2, 3 ve 4 üncü derecelerindeki kadrolarına, derece yükselmesindeki süre kaydı aranmaksızın, atanmasındaki usule göre daha aşağıdaki derecelerden atama yapılabilir.”ifadesi yer almaktadır.

          Mezkur 68 inci maddenin B bendinde yer alan hükümde yer alan “yapılabilir.” Hükmü şartları taşıyan bütün memurları 1’inci dereceli kadrolara atanmasını gerektirmemektedir. Kanun koyusu (yasama organı) bu amacı murat etmiş olsa “yapılır.” düzenlemesini yapardı. Yapılabilir demek suretiyle idareye bir takdir yetkisi vermiş bulunmaktadır.

Torba kadro uygulamasında hangi süreler değerlendirilir?

         Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalar çerçevesinde; mükteseben 1’inci dereceye yükselenlerin dışında 657 sayılı Kanunun 68/B maddesinde idareye takdir yetkisi tanınmış olup, şartları taşıyan herkesin 1 inci dereceli kadrolara atanması yapılmamaktadır.

        İdare takdir yetkisini hizmet gerekleri, kamu yararı ve eşitlik ilkelerine uymak suretiyle uygulaması gerektiğini değerlendirmekteyiz.

Sorular Anasayfasına Dön

  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo