“Kadroya Geçen Sözleşmeli Personele Bir Derece Verilmeli”

 

Sağlık-Sen 2005 yılında çıkarılan 5289 sayılı kanunla memurlara verilen bir derece hakkından, kadroya geçen sözleşmeli personelin de yararlanması istemini reddeden Sağlık Bakanlığı'na dava açtı.

 Sağlık Bakanlığı, sözleşmeli olarak görev yapmakta iken memur kadrosuna geçen personelin 2005 yılında memurlara verilen bir derece hakkından yararlanma taleplerini reddeden bir genel yazı yazarak 81 il valiliğine gönderdi. Sağlık-Sen Bakanlığın söz konusu yazısının iptali için Danıştay'a dava açtı.

 

Dava dilekçesinde, 5289 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerine Bir Derece Verilmesi Hakkında Kanun ile 15 Ocak 2005 tarihinden geçerli olmak üzere memurlara ve diğer kamu görevlilerine bir derece verildiğine dikkat çekilerek, kadroya geçen sözleşmeli personelin de bu haktan yararlanması gerektiği belirtildi.

 Sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi ile ilgili 632 Sayılı KHK uyarınca sözleşmeli personel pozisyonlarında geçirilen hizmet sürelerinin, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilmesi gerektiği belirtilen dava dilekçesinde, idarenin ret yazısının mevzuata ve Anayasaya aykırılık teşkil ettiği vurgulandı.

 

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo