kamu çalışanları hem kısa hem uzun vadede kazançlı çıktı

2014-2015 yıllarını kapsayan ikinci toplu sözleşme sürecinin genel toplu sözleşme ve on hizmet kolunda toplu sözleşme imzalanmak suretiyle sonuçlanması; toplu sözleşme sürecinin kısa süre içerisinde sonuçlırılması ve bu kısa süre içerisinde kamu görevlileri bakımından uzun döneme de etki eden kazanımlar içermektedir.

2014 yılındaki ücret artışının, halen görevde bulunan kamu görevlileri için brüt 175 net 123 TL, emekli kamu görevlileri için 146 TL artış oluşturması yanında 30 yıllık hizmet süresi bulunan kamu görevlileri için emekli ikramiyesinde 5.250 TL artış oluşturduğu gözden kaçırılmamalıdır. Bunun anlamı, halen görevde bulunan kamu görevlilerinin 2014 yılında yıllık gelirlerinde 1.476 TL’lik, emekli kamu görevlilerinin 2014 yılı gelirlerinde 1.752 TL’lik bir atış olmasıdır. 1 Ocak 2014 tarihi itibarıyla emekliye ayrılacak kamu görevlisi için 5.250 + 1.752=7002 TL’lik gelir artışı elde edilmiştir. 2014 yılı için Kamu İşveren Kurulu’nun teklif ettiği %3+%3’lük artışla kıyaslığında taban aylık katsayısına yapılan artış geleceğe etkili kazanımlar içermesi bakımından çok daha yüksek bir gelir artışı anlamına gelmektedir.

2014 yılı maaş artışının taban aylığına yapılan brüt 175 net 123 TL ile gerçekleştirilmesi bir taşla üç kuş vurmak anlamına geliyor. Kamu görevlilerinin maaşları 123, emeklilerinin maaşları 146 TL artarken emekli ikramiyelerinde ise 5.250 TL tutarında bir artış elde edilmiştir. Ayrıca taban aylık odaklı artış yapılması, düşük maaş seviyesindeki kamu görevlilerinin maaşlarında oransal bazda yapılan artışın üzerinde bir atış elde edilmiştir. Yapılan artışın altı aylık dönemlere bölünmemesi ve 1 Ocaktan itibaren geçerli olması özellikle 2014 yılının ilk altı aylık döneminde elde edilen gelir artışının daha üst seviyede gerçekleşmesini sağlamış ve yıllık gelir düzeyi itibariyle de özellikle Kamu işveren Kurulu’nun ilk teklifindeki yüzde 3+ yüzde 3 oranlarına göre daha fazla gelir edilmesi sağlanmıştır. 2014 yılında kamu görevlilerinin maaşlarına yapılan net 123 TL tutarındaki taban aylığı artışının sonucunda; aile yardımı dahil En düşük memur maaşı 1.887 TL den 2.010 TL ye, Ortalama memur maaşı ise 2.190 TL den 2.313 TL ye çıkmıştır. Aile yardımı dikkate alınmadığında En düşük memur maaşı 1629 TL den 1752 TL ye 2.087 TL den 2.211 TL ye yükselmiştir. 

Katsayılarda yüzde 3+ yüzde 3 artış yapılması durumunda görünürde yüzde 6’nın üzerinde artış yapılmış gibi gözükse de, artışın ikiye bölünmesinin de etkisiyle; gelir artışının aylara eşit dağıtılması halinde kamu görevlilerinin ücret artışları toplamı aylık bazda reel olarak ancak yüzde 4,51’e denk gelmektedir.

Taban aylığına zam yapılması ve eşit miktarda artış yapılmasına bağlı olarak, kamu görevlilerinin hem maaşları/ücretleri hem de yıllık gelir artışları düşük maaş için yüksek, yüksek maaş için düşük ora gerçekleşmektedir. Buna bağlı olarak müsteşarın yıllık gelir/maaş artışı %1,65 olurken en düşük maaşlı olarak kabul edilen hizmetli unvanlı kamu görevlisinin yıllık gelir/maaş artışı %7,47 olarak gerçekleşmektedir. Buna bağlı olarak hizmetlinin maaşı, miktar olarak eşit düzeyde olmakla birlikte oransal bazda müsteşar maaşından 4,5 kat fazla artmıştır. 

Özetle Kamu İşveren Heyeti ile yapılan görüşmeler sonrasında imza altına alınan Toplu Sözleşmede elde edilen brüt 175 net 123 TL taban aylığa zammın Kamu İdaresinin teklif ettiği zam oranlarının yıllık reel artıştan daha yüksek olması ( ortalama memur maaşı 2.190 TL olarak hesaplama yapıldığında hükümetin yüzde 3+ yüzde 3 teklif birinci altı ay 394 TL, ikinci altı ay 792 TL toplamda 1.186 TL artış getirecekken taban aylığa 123 TL net artış ortalama memur için yıllık 1.476 TL artış–fark 290 TL- getirmekte) yanında hali hazırda emekli kamu görevlilerinin maaşlarını 146 TL olma üzere yıllık 1.752 TL artırmış, kamu görevlilerinden emekli olacakların emekli ikramiyelerin de 5.250 TL artış sağlamış, zammın sadece maaşa yapılamadığını aynı zama tazminat oranlarına, gösterge rakamlarına yapılması sağlanmıştır. Son zamanlarda kanayan yara olan öğretmene ek ödeme ve 4/C’li personelin ücretlerinin yükseltilmesinin de toplu sözleşmenin bir parçası olduğu unutulmamalıdır. 

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo