Atama Nakil Yönetmeliğinde Yapılan Değişikliği Yargıya Taşıdık

 

Sağlık-Sen, Personel Dağılım Cetvelinde belirlenen sayının üzerindeki personelin başka illere atanmasına olanak tanıyan 17 Ocak 2012 tarihli Sağlık Bakanlığı yönetmelik değişikliğinin iptali için Danıştay'a dava açtı.

 


Sağlık Bakanlığı 17 Ocak 2012 tarihli ve 28176 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 10. maddesi ile Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 28. maddesine "Personel dağılım cetvelinde belirlenen sayının üzerinde personel çalışan hizmet birimlerinde görev yapan personel, unvan ve branşında ilde boşluk bulunmaması halinde Bakanlıkça 16 ncı maddedeki usul ve esaslar çerçevesinde başka illere atanabilir." şeklindeki fıkra eklendi. Bu hüküm çerçevesinde PDC fazlası kabul edilen personelin ilde boşluk bulunmaması halinde kurum içi naklen atama esaslarını düzenleyen 16. maddeye göre başka illere atanabilmesinin yolu açıldı.

 

Sağlık-Sen yapılan düzenlemenin iptali için Danıştay'a dava açtı. Dava dilekçesinde yapılan değişikliğin, çalışanların müktesep hakkını göz ardı ettiğine değinilerek, "Bakanlık sürekli olarak yetkisi çerçevesinde Personel Dağılım Cetvellerini yeniden belirlemektedir. Bakanlık kararı çerçevesinde bir çalışanın, çalıştığı ilde PDC fazlası durumuna düşürülmesi ve başka ile atanması, çalışanın kurduğu hayat düzenini etkileyecek nitelikte bir keyfiyeti içermektedir. Çalışanlar her zaman PDC fazlası olarak başka illere tayin tehdidi ile karşı karşıya kalacaktır. Bu durum idarenin güvenilirliği ilkesine aykırı bir durum oluşturmaktır" denildi.

 

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo