Vekil Ebe-Hemşire İken Aile Sağlığı Elemanı Olanların 4/B’ye Geçirilmesi İçin Dava Açtık

 

663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 11. Maddesine göre en az bir yıl vekil ebe-hemşire olarak görev yapmış ve bu maddenin yayın tarihinde vekil ebe-hemşire olarak görev yapanlar 4/B kadrosuna atanmıştı. Sağlık-Sen, 5 yıldır vekil ebe hemşire olarak çalışan ve Ağustos 2011 tarihinden itibaren aile sağlığı elemanı olarak çalışan üyesinin 4/B li sözleşmeli olarak atanma talebinin reddine ilişkin İdare Mahkemesi'nde dava açtı.

 


Açılan davada, üyenin 5 yıl vekil ebe hemşire olarak çalıştığı belirtilerek, kanunun yayınlanmasından 3 ay önce yani Ağustos 2011'de aile sağlığı elemanı olarak sözleşme imzalamasından dolayı, KHK'nın yayınlandığı Kasım ayında vekil ebe hemşire olmadığı gerekçe gösterilerek 4/B sözleşmeli personel atanma talebinin reddedildiği vurgulandı.


Aile sağlığı elemanı üyenin 5 yıllık hizmet süresi ve sürekliliğinin göz ardı edildiği belirtilen dava metninde 663 sayılı KHK'nın geçici 11. Maddesi'ndeki "Bu maddenin yayımı tarihinde Sağlık Bakanlığında 657 sayılı Kanunun 86 ncı maddesine göre vekil ebe ve hemşire olarak en az bir yıldan beri çalışmakta olan ve anılan Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşıyanlardan bu maddenin yayımı tarihinden itibaren otuz gün içinde yazılı olarak başvuranlar, çalıştığı pozisyon unvanlarına göre, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında vizelenecek ebe ve hemşire unvanlı sözleşmeli personel pozisyonlarına geçirilir" ifadesinde yer alan "Bu maddenin yayımı tarihinde", "...dan beri çalışmakta olan", "otuz gün içinde" ibarelerinin, anayasaya aykırı olduğu ve bu ibarelerin iptal edilmesi istemiyle dava açıldı.

 

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo