Mahsuplaşmaya, Döner Sermayenin Dahil Edilmesi İçin Dava Açtık

 

Araştırmacı kadrosuna atanan personelin halen yürüttüğü görevin karşılığı olan döner sermaye ek ödemelerinden yararlandırılması ve araştırmacı kadrosuna atanan personelin fark tazminatına esas alınacak tutarına fazla mesai ücreti ve performansa bağlı döner sermaye ek ödemesinin dahil edilmesi için Sağlık Bakanlığı'na yaptığımız başvurunun reddine ilişkin, İdare Mahkemesi'nde iptal davası açtık.

 


Dava dilekçesinde "Personelin katkısıyla elde edilen döner sermaye gelirlerinden, personelin fiilen katkısı oranında, yürüttüğü görev ve üstlendiği risk karşılığı yararlanması gerekmektedir" denilerek araştırmacı kadrosuna atanan personelin halen yürüttüğü görevin karşılığı olan döner sermaye ek ödemelerinden yararlandırılması gerektiği ifade edildi.


Dilekçede, araştırmacı kadrosuna atanan personelin eski kadrolarına ilişkin ücretleri ile yeni atandıkları kadrolara ilişkin ücretleri arasında mahsuplaşma yapılırken, eski kadrolarına ilişkin olarak aldıkları döner sermaye değil, ek ödemelerinin hesaplandığı ifade edilerek, söz konusu personele eski kadrolarına ilişkin 209 sayılı Kanuna göre ödenen performansa bağlı döner sermaye oranı, 375 sayılı KHK'ya göre ödenmesi gereken ek ödeme oranından fazla olduğu belirtildi.

 

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo