Toplu Sözleşme Taleplerimizin Tam Metni

 

Memur sendikaları konfederasyonlarıyla kamu işveren kurulu ilk kez 30 Nisan Pazartesi saat 10:00'da bir araya gelecek.
Yaklaşık 450 bin sağlık ve sosyal hizmet çalışanı adına yetkili sendika olarak katılacağımız toplu sözleşme masasında gündeme getireceğimiz taleplerimizin bir kısmını daha önce açıklamıştık. Genel Toplu Sözleşme taleplerimizin tamamını kamuoyuna sunuyoruz.

 

 

MEMUR-SEN’İN KAMU GÖREVLİLERİNE YÖNELİK I. DÖNEM TOPLU SÖZLEŞME GENEL TALEPLERİ

 

1.      2012 yılı için yüzde 16, 2013 yılı için yüzde 14 zam verilmelidir.

 

2.      Yüzdelik artışlara ek olarak taban aylığı 2012 yılı için 120 TL, 2013 yılı için 80 TL arttırılmalıdır.

 

3.      Hekim dışı sağlık personelinin aylık mahsuplaşmaya esas ek ödeme tutarı 25 puan (157 TL) artış yapılmalıdır.

 

4.      Kıdem aylığı göstergesi 20’den 100’e çıkarılmalı, 25 yıllık süre sınırlaması uygulanmamalıdır.

 

5.      Kamu görevlileri sendikalarına üye olanlara 2012 yılında 90 TL, 2013 yılında 120 TL toplu sözleşme ikramiyesi ödenmelidir.

 

 

 

6.      Eş yardımı 2012 yılında 200 TL, 2013 yılında 240 TL olmalıdır.

 

 

 

7.      Çocuk yardımı 2012 yılında 50 TL, 2013 yılında 60 TL olmalı, üniversite öğrenimi gören çocuklar için bir kat artırımlı olarak ödenmelidir.

 

 

 

8.      Yan ödeme katsayısı 3 kat artırılarak, memur maaş katsayısına eşitlenmelidir.

 

 

 

9.      165 TL olan doğum yardımı 660 TL’ye yükseltilmelidir.

 

 

 

10.  Memurun kendisi için 1256 TL olan ölüm yardımı 2512 TL’ye, eş ve çocukları için 628 TL olan ölüm yardımı 1256 TL’ye çıkarılmalıdır.

 

 

 

11.  Kurumlarca kreş hizmeti sunulmalıdır. Kreş hizmetinin sunulmaması halinde 0-4 yaş grubundaki her çocuk için 140 TL ödenmelidir.

 

 

 

12.  İlk defa evlenen memura 3140 TL, ilk defa evlenen çocuğuna ise 1884 TL evlenme yardımı verilmelidir.

 

 

 

13.  Kamu görevlilerine her mesai günü için 4 TL ulaşım yardımı yapılmalıdır.

 

 

 

14.  Kamu görevlilerine çalışma saati içerisindeki her öğün için 5 TL yemek yardımı ödenmelidir.

 

 

 

15.  Kamu görevlilerinin tamamına en düşük 100 TL olmak üzere ilave giyecek yardımı yapılmalıdır.

 

 

 

16.  Kamu görevlilerinden Muayene katılım payı ve reçete bedeli katılım payı alınmamalıdır.

 

 

 

17.  Gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde kamu görevlileri için aşağıdaki tarifeler esas alınmalıdır.

 

 

 

1/1/2012-31/12/2012 döneminde,

 

20.000   TL

%15

40.000   TL                         (20 Bin TL için 3.000 TL) fazlası için

%20

100.000 TL                        (40 Bin TL için 7.000 TL) fazlası için                

%27

100.000 TL fazlası            (100 Bin TL için 23.200 TL) fazlası için

%35

 

1/1/2013-31/12/2013 döneminde,

 

22.800   TL

%15

45.600   TL                         (22.800 TL için 3.420 TL) fazlası için

%20

114.000 TL                        (45.600 TL için  7.980 TL) fazlası için                

%27

114.000 TL                        (100 bin TL için 26.448 TL) fazlası için

%35

 

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo