Sağlık Çalışanları Hizmetten Çekilebilecek

 

 Sendikamız tarafından sağlıkta şiddetin önlenmesine yönelik sürdürdüğümüz çalışmalarla ilgili Sağlık Bakanlığı kayda değer düzenlemeler yapmaya başladı. Sendikamızın hemen her platformda dillendirdiği önerilerimizin de içinde yer aldığı "Çalışan Güvenliği Genelgesi" Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlandı.

 


Genelgede, 24 Eylül 2011 tarihinde İstanbul'da düzenlediğimiz "Emeğe Saygı Şiddete Sıfır Tolerans"sempozyumuna atıfta bulunularak çalışanların güvenliğini sağlayacak değerlendirmelerin yapıldığı belirtildi. Buna göre şiddete uğrayan çalışanların hizmetten çekilmesi, riskli birimlerde görevli sağlık çalışanı sayısının yeterli hale getirilmesi, güvenlik elemanları sayısının arttırılması ve kurumlarda tüm alanları gözetleyebilecek şekilde güvenlik kameralarının yerleştirilmesi gibi önlemlerin yer aldığı genelgede önemli yaptırımlar yer alıyor.


Sağlık Bakanlığı'nın sağlıkta şiddetin önlenmesine yönelik yayınladığı genelgeyi olumlu buluyor, ilgili genelgede yer alan hükümlerin uygulamaya geçirilmesi hususunda konunun takipçisi olacağımızı ilan ediyoruz.  


Beyaz Kod Uygulaması


"Beyaz Kod" sisteminin etkin bir şekilde yürütülmesi sağlanacak, kurumlara özgü tedbirler alınacak ve görevli müdahale ekiplerinin olay yerine en kısa zamanda ulaşması sağlanacaktır.


Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi


Buna göre hastaneler ile ağız ve diş sağlığı merkezlerinde görevli bir başhekim yardımcısının doğrudan takip edeceği "Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimleri" kurulacaktır. Yine bağlı birimlerdeki çalışanların hak ve güvenliği ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere Halk Sağlığı Müdürlükleri ile İl Sağlık Müdürlüklerinde bir Müdür Yardımcısının doğrudan takip etmesi amacıyla aynı birimler kurulacaktır.


Risk Değerlendirmesi ve Güvenlik Tedbirleri

 

Sağlık kurumlarının şiddet bakımından risk değerlendirmeleri yeniden yapılacak ve gerekli tedbirler alınacaktır. Bu kapsamda acil servis, yoğun bakım ve ameliyathane gibi şiddet riskinin yüksek olduğu bölümlerin bekleme alanlarında gerekirse sayıları artırılarak yeterli güvenlik elemanı bulundurulacaktır. Fiziki alanlar nitelik ve iyi çalışma şartları açısından gerekirse yeniden düzenlenecektir. Kurumların tüm alanlarını gözetleyebilecek şekilde güvenlik kameraları yerleştirilecektir. Şüpheli durumlara ve kişilere bu konuda eğitilmiş özel güvenlik elemanları anında müdahale edecektir. İletişim becerileri ve sorunlu hasta/hasta yakınlarını tanıma-çatışma yönetimi konularında eğitim almış kişiler, bekleme alanlarında görevlendirilecek ve "sorun çözücü" olarak çalışmaları temin edilecektir. Personelin alternatif çıkış yolları oluşturulacaktır.

 

Çalışanların Eğitimi

 

Çalışanlara iletişim becerileri, öfke kontrolü ve özellikle öfkeli hasta ve hasta yakınıyla iletişim konularında ve şiddet davranışına karşı tedbir alma hususunda eğitim verilecektir.

 

Hasta ve Hasta Yakınlarının Bilgilendirilmesi

 

Hasta ve hasta yakınlarını bilgilendirmek üzere "hasta bilgilendirme alanları" güçlendirilecek ve bilgilendirmenin usulü belirlenecektir. Ayrıca vatandaş, sağlık çalışanına şiddet uygulanması halinde sağlık personelinin hizmet vermekten çekilme hakkı olduğundan hizmet alma sürecinin aksayacağı ve şiddet uygulayanların yargılanıp cezalandırılacağı hususunda bilgilendirilecektir.

 

Hizmetten Çekilme Talebi

 

Sağlık çalışanları, sağlık hizmeti sunumu esnasında şiddete uğraması halinde, acil verilmesi gereken hizmetler hariç olmak üzere hizmetten çekilme talebinde bulunabilecektir. Çalışan, hizmetten çekilme talebini sözlü veya yazılı olarak kurum tarafından belirlenen yöneticiye bildirecektir. Yetkili yönetici hizmetten çekilme talebini ivedilikle değerlendirip talebin uygun olmadığına karar verecektir.

 

Bildirim Süreci ve Hukuki Yardım

 

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarını takip etmek üzere "Bakanlık Beyaz Kod Birimi" kurulmuş, 24 saat hizmet verecek "113" numaralı telefon ve "www.beyazkod.saglik.gov.tr" internet sayfası oluşturulmuştur. Kamu ve özel tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında gerçekleşen şiddet olayları, yöneticiler tarafından, ilgili personelin şikâyetinin olup olmadığına bakılmaksızın, derhal "113" numaralı telefonla Bakanlık Beyaz Kod Birimine bildirilecek, eş zamanlı olarak ilgili kurumun hukuk birimine ve adli mercilere intikal ettirilecektir. Şiddete uğrayan sağlık çalışanı da "113" numaralı telefona doğrudan bildirim yapabilecektir. Beyaz Kod Birimi hukuki süreci takip edecektir. Hukuk birimleri, işlenen suçtan mağdur olan Bakanlık personeline veya vefatı halinde kanuni mirasçılarına bir avukatın hukuki yardımını isteyip istemediğini soracak ve talep etmeleri halinde hukuki yardım yapılacaktır.Hasta Şikayetleri

 

SABİM'e ve hasta hakları birimine yapılan sağlık çalışanları hakkındaki şikâyetler, öncelikle SABİM'den sorumlu il sağlık müdür yardımcısı ve hasta haklarından sorumlu başhekim yardımcısı tarafından ön değerlendirmeye tabi tutulacak, genel ve soyut nitelikte olan, şikayet sahibinin adı ve adresi belli olmayan veya personelin kusuru bulunmadığı açıkça görülen ihbar ve şikayetler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

Genelgenin tamamı için tıklayınız.

 

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo