Hizmet Sendikacılığında 17. Yıl

 

1995 yılında Memur-Sen'in kurucu Genel Başkanı Merhum Mehmet Akif İnan'ın gösterdiği hedeflerle yola çıkan Sağlık-Sen, hizmet sendikacılığı yürüyüşü ile öncü rolünü sürdürme kararlılığı içinde hareket etmektedir. Sağlık ve sosyal hizmet kolunda çalışanların çağdaş koşullarda çalışma ortamlarına ve haklarına kavuşması mücadelesinin yanı sıra, üyelerinin çağın değişen koşulları içinde gelişen ihtiyaçlarını öngörebilen ve bu doğrultuda sendikal politika üretebilen bir sendikacılığı yerleşik hale getirmek, gelecek dönemde de temel hedefimiz olacaktır.

 

 


Bilgi çağının teknolojik imkânlarını en üst düzeyde kullanarak gerçekleştirdiğimiz donanımlarla, üyelerimize sendikal hizmetlerin en etkin ve hızlı şekilde ulaşmasını sağlayan sendikamız, bilimsel yayınları ve düzenlediği sempozyum, konferans panel gibi programlarla da çalışma hayatının geliştirilmesine katkı sağlamaktadır.

 


Sendikamız sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının hakları ve geleceği adına her zaman en doğru olanın arayışı içinde hareket etmektedir. Toplu sözleşme taleplerimizden, hukuksal faaliyetlerimize kadar her alanda rasyonel düşünce tarzı, bilimsel temelli yaklaşımlar bizlere hakim olmuştur. Sağlık ve sosyal hizmetlerde alınan politik kararlar, sisteme ilişkin yapısal sorunlar, çalışanlar ve vatandaşlar üzerindeki ekonomik ve sosyal etkilerine ilişkin sendikal görüşlerimiz, bilimsel araştırmalar sonucu elde edilen bilgilere dayandırılarak oluşturulmuştur.

 

Yaptığımız çalışmalarla Sağlık-Sen ve Memur-Sen, Türkiye'de sendikalara yönelik algıyı değiştirmiş, klasik ücret sendikacılığına inancın sarsıldığı bir dönemde elde ettiği sonuçlarla sendikal harekete güven ve itibar kazandırmıştır. Sağlık-Sen ve Memur-Sen'le özdeşleşen akademik sendikacılık kimliği, değişen Türkiye'de etkili ve üretken sendikacılık dönemini hakim kılacaktır.

 


Sendikal mücadeleyi, çalışanların hakları temelinden uzaklaştırıp belli bir siyasal görüşün aracı haline dönüştüren zihniyetten yetkiyi alıp sendikacılığı klasik temellerinden uzaklaştıran; bilimsel kaynaklardan destek alan ve 400 bin sağlık ve sosyal hizmet çalışanının çağdaş çalışma koşullarına ulaştırılması için mücadele eden sendikamız Sağlık-Sen'i 175 bini aşan üye sayısıyla ülkemizin en büyük ve güçlü sendikası haline getiren şube başkanlarımızdan üyelerimize kadar tüm teşkilatımıza ve sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarına teşekkür ediyoruz.

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo