Hasta İletişim Merkezleri Kurulmalı

 

Sağlık çalışanlarına yönelik artan şiddet olaylarının araştırılması için kurulan Meclis Araştırma Komisyonu'nda konuşan Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş hasta-çalışan arasında ciddi bir iletişim sorunu olduğunu Hasta İletişim Merkezleri'nin kurularak bu sorunun aşılması gerektiğini belirtti.

 

 

Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, halihazırda hastanelerde uygulanan "Hasta Hakları Birimi"nin etkisiz kaldığını belirterek yerine "Hasta İletişim Merkezleri"nin kurularak faaliyete geçirilmesini teklif etti. Hasta-çalışan arasında ciddi bir iletişim sorunu yaşandığına dikkati çeken Memiş, şu anki birimin bu iletişimi sağlamada son derece yetersiz kaldığını söyleyerek, faaliyete geçirilecek "Hasta İletişim Merkezleri"nin yaşanan iletişim sorununu ortadan kaldıracağını ve sağlıklı bir şekilde hizmet vereceğine inandıklarını söyledi.

 

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ŞİDDETİN BOYUTU ARTTI

 

 

Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, yaptığı sunumda, son yıllarda gerek küresel ölçekte gerek Türkiye'de hasta ve hasta yakınları ile sağlık çalışanları arasındaki şiddet olaylarında bir artış gözlendiği belirterek, hemen her gün şiddete uğrayan bir doktorun ya da hemşirenin görüntüsünün medyaya yansıdığını, hastanelerdeki şiddetin ulaştığı boyut anlamıyla başhekimlerin makam odalarında tehdit edilerek saldırıya uğradıklarını, özellikle de acil servislerde hasta yakınları tarafından şiddete maruz kalan sağlık çalışanlarının artık bu durumu kanıksadıklarını söyledi.

 

 

 

Sağlık çalışanlarının büyük fedakarlıkla görevlerini yürüttüklerini buna karşın yıpratıcı süreçlerle karşılaştıklarını ifade eden Memiş, Türkiye'de halkın sağlık hizmetlerinden memnuniyetinin üst seviyelere çıktığı bir dönemde sağlık çalışanlarına uygulanan şiddetin asla kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

 

"EMEĞE SAYGI, ŞİDDETE SIFIR TOLERANS"

 

 

Bu süreçte çözüm adına, başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere, sendikalara, meslek örgütlerine, hasta ve yakınlarına ait sivil toplum örgütlerine ve medyaya önemli görevler düştüğünün altını çizen Genel Başkan Metin Memiş, "Hasta - çalışan iletişimini ve hizmet sunum sürecini olumsuz etkileyen, şiddeti tetikleyen tüm nedenleri inceleyerek, sorunun çözümüne yönelik eylem planları geliştirilmeli ve bunun önlenmesi adına çalışma yapılmalıdır. Daha önce yaptığımız araştırma ve çalışmalarla, İstanbul'da düzenlediğimiz "Emeğe Saygı Şiddete Sıfır Tolerans" sempozyumu ile biz Sağlık-Sen olarak üzerimize düşen görevi yerine getirdiğimize inanıyoruz ve getirmeye de devam edeceğiz." dedi.

 

Sağlıkta şiddetin panzehirinin sağlıklı iletişim ve etkileşim alanlarının oluşturulmasından geçtiğini kaydeden Memiş, sağlık çalışanı, hasta ve hasta yakını, devlet ve medya dörtlüsünün, şiddetle mücadeleyi yüksek özgüvenle ve öncelikle kendinden başlayarak çözme niyetini ve kararlılığını ortaya koyması gerektiğini sözlerine ekledi.

 

 

Sağlık Bakanlığı'nın, yetki, imkan ve güç açısından bu sosyal problemle mücadeleyi yönetecek ve sosyal partnerlerine özgüven aşılayacak, inisiyatif ve riskleri göğüsleyebilecek kurum kimliğiyle hareket etmesi gerektiğini de ifade eden Memiş, çalışanların tarafı ve Türkiye'nin hizmet kolundaki en büyük yetkili sendikası olarak, sağlıkta şiddet konusunda da toplumun bilinçlendirilmesi ve şiddetin önlenmesine yönelik çeşitli sempozyum, panel, konferans ve dikkat çekici yayınlarla da inisiyatif alarak üzerlerine düşen görevi yerine getirdiklerini söyledi.

 

Sağlık istihdamında bugünkü talebi karşılayacak planlamaların zamanında yapılmamasının, sağlık hizmetlerinin geleceği üzerinde baskı oluşturduğunu söyleyen Memiş, çalışanların mesleki bağlılıklarını güçlendirecek ve motivasyonlarını yükseltecek açılım ve adımların atılması konusunda sorumluluk sahiplerinin çözüm üretme noktasında zamanla yarışmalarının gerekliliğine vurgu yaptı.

 

SAĞLIK ÇALIŞANLARI TÜKENMİŞLİK YAŞIYOR

 

Konuşmasında, Sağlık-Sen'in sağlıkta şiddet ile ilgili gerçekleştirdiği çalışan ve halk anketlerinin sonuçlarına da değinen Memiş, çalışanların yüzde 43'ünün hasta veya hasta yakınlarının fiziksel şiddetinden kaygı duyduklarına dikkat çekti. 12 bölgede halkın sağlıkta şiddet algısı araştırması gerçekleştirdiklerini belirten Metin Memiş, "Halkımızın yüzde 47'si şiddetin öncelikli kaynağı olarak kendisini görmektedir. Neden şiddet yaşandığı sorusuna birinci sırada kötü iletişim ve yanlış anlama, ikinci sırada hastalık psikolojisi olarak cevap vermişlerdir. Bu veriler sağlık hizmeti sürecinin bileşenleri arasında, boyutu ve etki alanı ne olursa olsun dikkate ve üzerinde çalışılmaya değer bir sorunun varlığına işaret etmektedir" şeklinde konuştu.

 

Sağlık Bakanlığı ile çalışanların tarafı olan Sağlık-Sen tarafından başlatılan sağlıkta şiddetin önlenmesine yönelik çalışmaların içinin doldurulamadığını da kaydeden Memiş, bugüne kadar özelde sağlıkta şiddet, genelde ise toplumsal şiddetin önlenmesine yönelik çalışmaların ötelenmesi ile yarın başka illerde başka bir doktorun, hemşirenin, sağlık çalışanının da mağdur olmasına neden olacağını vurguladı.

 

TALEP ARTIYOR, İŞ YÜKÜ ARTIYOR, HASTA MEMNUNİYETİ ARTIYOR, ANCAK SAĞLIK PERSONELİ SAYISI AYNI ORANDA ARTMIYOR

 

 

 

Bir süre önce sağlık çalışanlarına yönelik "Türkiye'de Sağlık Çalışanları Tükenmişlik Araştırması" yaptıklarını hatırlatan Memiş, Türkiye'nin yedi bölgesinde 1060 sağlık çalışanı ile yüz yüze gerçekleştirilerek sonuçlarını kamuoyuyla da paylaştıkları araştırmanın sonuçlarının endişe verici olduğunu dile getirdi.

 

 

 

Memiş, "Araştırmada yer alan "Fırsatınız olsa, çalıştığınız hastaneyi/sağlık kuruluşunu değiştirir miydi¬niz?" sorusuna katılımcıların %55,5'i evet, %44,5'inin ise hayır cevabını vermiş olması, zaten ağır iş yükü altında ücret adaletsizliği ve dengesizliği ile de ezilen sağlık çalışanlarımızın, bir de hayatlarını kurtarmak için uğraştıkları hasta veya hasta yakınları tarafından böylesine düşüncesiz ve acımasızca sözlü ve fiili şiddete maruz kalmaları kabul edilir gibi değildir" dedi.

 

"Talep artmakta, iş yükü artmakta, hasta memnuniyeti artmakta ancak sağlık personeli sayısı aynı oranda artmamaktadır" diyen Memiş, sağlıkta yaşanan personel yetersizliğine de dikkati çekerek, sağlık hizmetleri sunumundaki etkinliğinin güçlendirilerek sürdürülmesi ve sağlık hizmetinin daha nitelikli hale getirilmesi için Personel istihdamı konusunda ciddi adımların atılarak, adil ve eşit çalışma koşullarına kavuşturulmasının gerektiğini söyledi.

 

Sağlık çalışanına yönelik şiddetin cezasının özel olarak ve daha ağır bir biçimde düzenlenmesinin elzem olduğunu ve memur suçları savcılığı gibi memura karşı suçlar savcılığı oluşturulması gerektiğini kaydeden Memiş, "Çalışma ortamlarında sağlık çalışanlarına yönelik şiddete müsamaha gösterilmeyeceğine dair caydırıcı yazılı materyallerin olmalıdır. İngiltere'de sağlık kurumu tarafından gerçekleştirilen yasal düzenlemeler çerçevesinde uygulanmakta olan "Sıfır Tolerans" isimli program kapsamında sağlık çalışanları özel olarak şiddetten korunmaktadır. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi için ülkemizde de söz konusu programa benzer düzenlemeler gerçekleştirilmelidir. Sağlık çalışanlarının çalışma şartlarının zorluğu ve mesleki saygınlığına ilişkin toplumda daha fazla farkındalık oluşturulmalıdır" şeklinde konuştu.

 

Genel Başkan Memiş, sendika olarak sağlıkta şiddetin önlenmesine yönelik yaptıkları, "Sağlık Çalışanlarının Sorunları ve Çözüm Yolları Sempozyumu" kitabı, "Emeğe Saygı, Şiddete Sıfır Tolerans Sempozyumu" kitabı, "Sağlıkta şiddet" dosya konusunu ele alan Sağlık-Sen Dergisi'nin Haziran 2010 sayısı ile "Sağlık İşyeri Ortamında Şiddet: Halkın Şiddet Algısı ve Değerlendirmesi Ön Bulgular Araştırma Raporu'nu da içeren dosyayı komisyona sundu.

 

KOMİSYON ÜYELERİ TEŞEKKÜR ETTİ

 

 

 

Genel Başkan Metin Memiş'e kapsamlı sunumundan dolayı teşekkür eden komisyon üyeleri, sunumun sağlıkta şiddeti önleme konusunda komisyonun çalışmalarına önemli ölçüde ışık tutacağını belirterek, şiddetin önlenmesi konusundaki hassasiyet ve çalışmalarından dolayı Sağlık-Sen heyetine teşekkür etti.

 

Araştırma Komisyonu'na Konya Milletvekili Mustafa Baloğlu, Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz, Adıyaman Milletvekili M. Murtaza Yetiş, Ağrı Milletvekili Mehmet Kerim Yıldız, Aydın Milletvekili Semiha Öyüş, Manisa Milletvekili Muzaffer Yurttaş, Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer ile birlikte Genel Basın ve İletişim Sekreteri Mutlu Kaya, Genel Mevzuat ve Toplu Sözleşme Sekreteri Ekrem Yavuz ile sendika danışmanları katıldı.

 

 

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo