Sağlık Çalışanına Keyfi Nöbet Uygulaması Yargı’dan Döndü

 

Sendikamızın toplu görüşme kazanımının ardından 2010/2 Başbakanlık Genelgesi'nde de yer alan kamu çalışanlarının söz konusu durumlarına ilişkin uygulama yapılmasının öngörülmesine rağmen, ilgili genelge ve düzenlemelere uymayan idarenin, keyfi uygulamasına karşı yargı, " hukuka uygunluk bulunmadığı" cevabını verdi.

 


Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hemşire olarak görev yapan üyemiz Dursun Alaçam, babasının % 76 oranında özürlü ve bakıma muhtaç olduğu ve bakımından dolayı gece nöbetlerinden ve fazla mesailerden muaf tutulması talebiyle, kurumuna yaptığı başvurusu reddedilmişti.


Konuyla ilgili sendikamız tarafından, babasının kendisine bakacak durumda bulunmadığı, Anayasal hükümlerle güvence altına alınan haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle, Ankara 15. İş İdare Mahkemesi'nde açılan davada, durumun çalışan personel lehine yorumlanması gerektiği savunuldu. 30.10.2012 tarih ve 27478 Sayılı Resmi gazete'de yayımlanan 2010/2 sayılı Başbakanlık Genelgesi'nde kendi durumunda olan personele izin verilmesi gerektiğinin açık bir biçimde düzenlendiğinin belirtilmesi de açılan davanın dayanakları arasında sunuldu.


Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hemşire olarak görev yapan üyemiz Dursun Alaçam'ı temsilen açmış olduğu davada sendikamızı haklı bulan Ankara 15.İş İdare Mahkemesi, sözkonusu genelge hükümlerinin davalı idare için emredici nitelikte olduğunu, keyfi uygulamaya zemin oluşturmadığını ve genelge doğrultusunda karar alınması gerektiği belirtilerek, " tesis edilen işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmıştır" denildi.


Dava sonucuyla ilgili olarak bir değerlendirme yapan Genel Başkanımız Metin Memiş, üyemiz Dursun Alaçam'ın şahsında açtıkları davanın söz konusu durumda olan tüm çalışanlarımıza hayırlı olmasını dileyerek, çalışanların yasal haklarının, keyfi uygulamalara kurban edilmesinin önüne geçildiğini söyledi.


Memiş, "engelli yakınlarının gün içinde izin kullandırılması, bakmakla yükümlü olunan 1. Derece yakınlar için refakat izni verilmesi" gibi talepleri, 2010 toplu görüşme masasına taşıyarak 2010 toplu görüşme kazanımları arasında yer aldığını ifade ederek, idarenin, çalışanları ile ilgili verecekleri karar ve uygulamalarda, toplu görüşmelerde edilen kazanımlarla birlikte ilgili genelge ve yönetmeliklere göre davranmaları gerektiğini kaydetti.


Memiş, "Sendikamız tarafından, bir yanlışlığın düzeltilmesi ve bir hakkın teslim edilmesi için üyemiz adına açtığımız dava, bu tür kazanılmış hakların yok sayılarak, haksız ve keyfi uygulamaların karşısında adaletin yerini bulmasına güzel bir örnek olmuştur. Çalışanlarımızın haklarının görmezden gelindiği bu ve benzer uygulamaların düzeltilmesi için hukuki süreçleri yaşamak istemiyoruz. Çalışanlarımız, haklarını hukuki süreçlerle değil, yönetmelik ve düzenlemelere uygun şekilde alınacak karar ve yapılacak uygulamalarla almalıdır" dedi.

 

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo