hizmet sözleşmelerindeki hastalık izin sürelerine danıştay’dan düzenleme

Danıştay 5. Dairesi, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu’na bağlı birliklerde sözleşmeli idarecilerin hastalık izin sürelerini düzenleyen ‘izin hakları’ ile ‘sözleşmenin feshedilebileceği haller’ başlıklı maddeler ile ilgili “yürütmenin durdurulması” kararını verdi. 


Sağlık-Sen'in açtığı davada, Danıştay 5. Dairesi, hizmet sözleşmesinin 17. Maddesinde yer alan “… yılda 30 günü geçmemek üzere…” ibaresini ve 19. Maddesinin (f) bendinde yer alan ‘Belge ile ispat edilebilen sağlık mazereti sebebiyle bir yılda görevden uzak kalınan sürenin otuz günü geçmesi” ibareleri ile ilgili yürütmeyi durdurma kararı verdi.


Mahkemenin verdiği kararda, hastalık halinin insan iradesi dışında gerçekleşen ve öngörülemeyen bir sebep olduğu vurgulanarak haklı bir mazeret ve çalışma verimini ortadan kaldıran bir durum olması karşısında, sağlık mazereti nedeniyle yılda 30 günden fazla görevden uzak kalmanın sözleşmenin fesih nedenleri arasında sayılmasına ilişkin düzenlemenin hukuka aykırı olduğu ifade edildi.


Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, sözleşmeli personelin birçok konuda olduğu gibi hastalık izni konusunda da kadrolu-sözleşmeli ayrımından kaynaklanan mağduriyet yaşadığını belirterek, Danıştay’ın verdiği bu son kararın önemli olduğunu belirtti. Hizmet Sözleşmesi'nde yer alan 30 gün sınırının uygulamada sözleşmeli personelin işini kaybetmesi gibi sorunlar doğurduğuna dikkat çeken Memiş, "Çalışma koşullarını belirleyen kurallar, çağdaş dünyada çalışanın haklarını koruma temelinde şekillenmektedir. Bizde ise tam tersi bir biçimde, gayri ihtiyari bir durum olan hastalığın 30 günü aşması durumunda sözleşmeli personel, işini kaybetme durumuyla karşılaşmaktaydı. Hastalık mazereti insan iradesi dışında gerçekleşen bir sebeptir. Çalışanları mağdur eden bu düzenlemenin iptal edilmesi çalışan hakları açısından önemli bir gelişmedir. Yargının verdiği bu karar ne kadar haklı olduğumuzun göstergesidir" şeklinde konuştu.

SÖZ KONUSU KARARA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 
 

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo