112 Çalışanlarının İcap Nöbet Ücretleri İçin Dava Açtık

 

Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 112 çalışanlarının icap nöbetlerini iptal eden yazısı üzerine Sağlık-Sen Danıştay'da dava açtı.

 

 


Söz konusu yazıda Acil Sağlık İstasyonları, İl Ambulans Servisi Başhekimliği Komuta Kontrol Merkezi gibi 24 saat kesintisiz hizmet veren birimlerde çalışan personel için İl Ambulans Servisi Çalışma Yönergesi'nde icap nöbeti öngörülmediği gerekçe gösterilerek bu birimlerde görevli personele icap nöbeti ödenmeyeceği belirtilmişti.


Sağlık-Sen tarafından açılan davada konunun hukuka aykırı olduğu belirtilerek icap nöbeti tutan personele ve nöbet karşılığı izin kullanamayan personele icap nöbet ücretinin ödenmesi gerektiği vurgulandı.


Söz konusu işlemin angarya olduğu belirtilen dava metninde angaryayı yasaklayan anayasanın 18. maddesine de açıkça bir aykırılık olduğu ifade edilerek işlemin iptali istendi.


Sağlık hizmetlerinin kesintisiz sürdürülmesini sağlayan acil sağlık hizmetleri çalışanlarının her türlü fedakarlığa katlanmalarına rağmen Bakanlık tarafından yapılan yanlışlar nedeniyle motivasyonlarının bozulduğuna değinen Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, 112 çalışanlarının hakkı olan icap nöbet ücretlerini alabilmesi için açtıkları bu dava ile yetinmeyeceklerini belirterek Bakanlık nezdinde konu ile ilgili girişimlerini sürdüreceklerini ifade etti.

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo