yeni yönetmelikte aile hekimlerinin nöbet mağduriyeti artacak

Sağlık Bakanlığı, Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği’nde değişiklik yaptı. Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan ve Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmelik, aile hekimlerinin nöbet mağduriyetini çözmek yerine artırıyor. Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarının başta nöbet sorunu olmak üzere bazı konularda çözüm beklediklerini, ancak yönetmeliğin bu beklentileri karşılamadığını kaydetti. Memiş, yayınlanan yönetmeliğin bu sorunları gidermek yerine aile hekimlerinin yaşadığı mağduriyeti arttıracağını da belirterek, yapılan değişiklikte objektif kriterler yerine subjektif kriterlerin öngörüldüğünü, nöbet konusundaki düzenlemelerin adaletsiz sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekti.


Memiş, aile hekimlerinin iş yükünün zaten ağır olduğunu belirterek, nöbet tutmamaları gerektiğini söyledi. Sağlık Bakanlığı’na bu yönde talepleri olduğunu anlatan Memiş, bu yanlıştan dönülerek düzenlemenin en kısa sürede yapılması gerektiğini kaydetti.
Yönetmelik ile; 6 aydan daha kısa süreli ziyaret veya seyahat amacı hariç olmak üzere yurtdışına çıktıları tespit edilen kişilerin aile hekiminden kayıtlarının silineceğine dair düzenleme getirilmiştir. Aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarının nöbet esaslarında; nöbet tutacağı sağlık tesisinin bulunduğu konum, PDC doluluk oranın Yönetmelik ile belirlenen yüzdelerin altında olması gibi kriterler çıkarılarak sağlık personeli doluluk oranı, nüfus, coğrafi koşulları, sosyo-ekonomik ve kültürel özellikleri, nöbet tutulacak sağlık tesisinin il veya ilçe merkezine uzaklığı gibi kriterler Bakan Onayına bırakılmıştır. Aile hekimlerinin yerleştirme sıralamasında il sağlık müdürü ve halk sağlığı müdürü olarak fiilen bir yıl görev yapmış olan tabip ve uzman tabiplere de öncelik verilmiştir. Mazeret nedeniyle naklen tayin olanlardan atama kararından önceki son bir yıl boyunca aile hekimliği yapmış olan tabip ve uzman tabiplerin yerleştirme önceliği hakkı ise Yönetmeliğin yayımlığı 25.01.2013 tarihinden sonra mazeret nedeniyle naklen tayin olanlar ile sınırlırılmıştır. Bina şartları ve fiziki mekanların yanı sıra teknik donanım da 01.01.2014 tarihine kadar Yönetmelikte belirtilen şartlara uygun hale getirilmelidir. İdari görevden ayrılması uygun görülmeyen il sağlık müdürü, müdür yardımcısı ve şube müdürünün aile hekimliğine yerleştirilme önceliğinin kullanılabilmesi bu hakkın idari görevden ayrılmalarına müteakiben ilk yerleştirmede kullanma şartına bağlanmıştır. 

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo