Yapılan Yönetmelik Değişikliği

09/08/2015 tarihinde yayınlanan resmi gazete ile Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik’te değişiklik yapıldı. Yapılan değişiklikler:

1- Yönetmelikte Palyatif bakım merkezi riskli birimler arasına alındı.

2- Yönetmeliğin 8. Maddesinde değişiklik yapılarak dağıtılacak ek ödeme tutarlarının belirlenmesinde Kamu Hastane Birlikleri Genel Sekreterine yetki verilmiştir. (Eskiden hastanelerde bulunan döner sermaye komisyonlarının kararlarını değiştirmeden genel sekreter onaylamak zorunda idi)

3- TBMM Hastanesinde kadrosu bulunan personelin ek ödemesini hangi hastaneden alacağını Genel Sekreter belirler. (Şu an Atatürk EAH’nden alıyorlar. Bu yönetmelikle ek ödemesi yüksek olan baksa bir hastaneden almalarının önü açılmıştır.

Yönetmeliğin 8. Maddesinde yapılan değişiklik hükmünde “Genel sekreter sağlık tesisi döner sermaye komisyonunca belirlenen dağıtılacak ek ödeme tutarını aynen veya 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirlenen oranın sağlık tesisi kalite katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan miktarı geçmeyecek şekilde kendi belirleyeceği tutar doğrultusunda değiştirerek onaylar ve bu şekilde verilen onay doğrultusunda karar kesinleşir.” denmektedir. Bu haliyle Genel Sekreter sendikamızın kazanımı olan sağlık tesisi kalite katsayısının dağıtılacak döner sermaye hesabı çarpanından çıkarılmasını görmezden gelebileceği gibi mali durum gibi gerekçelerle sağlık tesisinin dağıtılacak döner sermaye tutarını da aşağı çekebilir.

Yönetmeliği yorumlayan Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, “Adaletsizliği artık herkes tarafından kabul edilen ve adeta yamalı bohçaya benzeyen döner sermaye yönetmeliğinde daha köklü ve adil değişiklikler yapılması beklenirken, yapılan bu değişiklik beklentilere cevap vermekten uzaktır. Sağlık Bakanlığı Müsteşarının haftalardır yaptığı açıklamalarla, çalışanlara müjdeler verilmesi ve karşılığında bu yönetmeliğin çıkarılması sağlık çalışanları ve bizlerde hayal kırıklığına neden olmuştur. Özelikle objektiflikten ve hakkaniyetten uzak bir değişiklik olan yönetmeliğin “dağıtılacak döner sermayeye Genel Sekreterin karar vermesi” hususuna dava açacağımızı belirtmek isterim” dedi.

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo