Memiş: Sağlık Çalışanları Emeğinin Karşılığını Alamıyor

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, sağlık çalışanlarının mecburi hizmet, şiddet, personel yetersizliği, mobbing, mesleki riskler bakımından tükenmişlik yaşadığını söyledi. Memiş, bütün bu tükenmişliğe karşın, sağlık çalışanlarının mesleki saygınlığı ve yaptığı işin maddi olarak bir karşılığının olmadığını kaydetti.

Metin Memiş, Sağlık-Der’in Sağlık Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile ortaklaşa düzenlediği 3. Sağlık Yönetimi Kongresi’ne katılarak bir sunum yaptı.

Sunumda sağlık çalışanlarının sorunlarına dikkat çeken Memiş, çözüm önerilerini kongre katılımcılarıyla paylaştı.

Sağlık çalışanlarının aldığı ücretler konusunda Türkiye’nin, birçok dünya ülkesine göre daha düşük seviyede yer aldığını belirten Metin Memiş  hekimler dahil sağlık çalışanlarının  aldıkları ücretlerin toplamının diğer ülkelerin çok altında kaldığını  dile getirdi.

Sağlık çalışanlarının Avrupalı meslektaşlarından 3 kat daha fazla çalışmakta olduklarının da altını çizen Memiş, “Böylelikle ülkemizdeki sağlık çalışanları Avrupalı meslektaşları karşısında 6 kat daha mağdur durumdadır” dedi.

“SAĞLIK ÇALIŞANLARI AĞIR BEDEL ÖDÜYOR”

Sağlık çalışanlarının birçok meslek hastalığına birebir maruz kaldığını da ifade eden Memiş, bu risklerin sağlık çalışanının memnuniyetini olumsuz etkilediğini, psiko-sosyal etmenler nedeniyle zor ve yıpratıcı şartlar altında, tükenmişlik, mobbing ve şiddetle yüz yüze çalışmak zorunda kaldığını dile getirdi.

Sağlık çalışanlarının sağlık sisteminde yer alan tüm eksiklerin bedelini ödediğini ifade eden Metin Memiş, “Sağlık çalışanları özellikle bazı yöneticiler tarafından mobbinge maruz kalıyor. Sağlık çalışanlarının görevlerini layıkıyla ve eksiksiz yerine getirebilmeleri için fiziki uygunluk dışında, psikolojik olarak da kendilerini rahat ve herhangi bir risk altında hissetmemeleri gerektiği açıktır” dedi.

Sağlık-Sen Sağlık Çalışanları Şiddet Araştırması sonuçlarına göre sağlık çalışanlarının % 81,9’unun görevlerini yerine getirirlerken şiddetle karşı karşıya kalma konusunda endişe yaşadığı sonucunun çıktığını söyleyen Memiş, “Sağlık çalışanları, şiddete daha önce maruz kalmamış da olsa, sektördeki şiddet olaylarının yaşanma sıklığı, kendisinin de şiddete maruz kalacağını düşündürtmektedir. Meslek hayatı boyunca en az bir kez Psikolojik/sözel şiddete maruz kalanların oranı %98,3’dür. Yaptığımız araştırmalar sağlık çalışanlarının tükenmişlik düzeylerini açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Polisler üzerinde yapılan bir çalışmada polislerin duygusal tükenmişlik düzeyleri 25,85 puan iken bu oran sağlık çalışanlarında 23,96, duyarsızlaşma boyutunda 10,55 iken sağlık çalışanlarında 9,5, kişisel başarı ise 25,13 iken sağlık çalışanlarında 28,90’dır” dedi.

Araştırma sonuçlarına göre, sağlık çalışanlarının %60,8’inin ‘fırsatım olsa mesleği değiştirirdim’ dediğini söyleyen Metin Memiş, mesleği isteyerek seçenlerde bile bu oranın  %50,7 olduğuna dikkat çekti.

Sağlık çalışanlarının %62,3’ünün hayatından, %72,4’ünün yaşam kalitelerinden, %79,3’ünün ise çalışma koşullarından tam anlamıyla memnun olmadığını dile getiren Memiş, sorunların çözümünde en önemli noktanın hasta memnuniyeti kadar çalışan memnuniyetine de önem verilmesi olduğunu söyledi.

“SAĞLIKTA KAMU İSTİHDAMI ARTIRILMALIDIR”

İstihdamın artırılarak yeni istihdam politikaları oluşturulmasının da önemini vurgulayan Memiş, iş güvencesinden yoksun bırakılan taşeron personel uygulamasına son verilmesini, çalışan güvenliği konusunda etkin çalışmalar yapılmasını, sağlıkta şiddetin önüne geçilmesini istedi.

Sağlık çalışanlarının ücretlerinde ciddi iyileştirmeler yapılması gerektiğini de söyleyen Memiş, mobbing’in önüne geçilmesi, adaletsiz döner sermaye sisteminin bir an önce düzeltilmesi gibi önerileri de kongre katılımcılarına sundu.

“MECBURİ HİZMET DEĞİL, GÖNÜLLÜ HİZMET ESAS OLMALIDIR”

Memiş, uygulanmakta olan mecburi hizmet uygulamasının çalışanları zorlayan bir sistem olduğunu ve çalışanlar arasında memnuniyetsizliğe neden olduğunu kaydederek uygulamada çok ciddi düzenlemelere ihtiyaç olduğunu söyledi. Mecburi hizmette yaşanan sorunların ortadan kalkması için uygulamanın gönüllülük esasına göre işletilmesi ve özlük haklarına yansıtılacak pozitif kazanımlarla teşvik edilmesi gerektiğini söyleyen Memiş, gönüllülük uygulamasının var olan soruna çare olabileceğini ifade etti.

Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş’in sunum yaptığı oturumun başkanlığını Sağlık-Der Genel Başkanı Uzm. Dr. Kasım Sezen yaptı. Oturumda Hasta ve Çalışan Hakları Güvenliği Derneği Başkanı Salih Akyüz ve Eskişehir İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Mumcu da birer sunum yaptı.

 

 

 

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo