çalışma barışını bozan politikalar artık bitsin

Halka sağlık hizmeti sunma adına sadece emeğini değil hayatını taya koyan tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramını kutluyuz.

Bilindiği gibi sağlıkta dönüşüm kapsamında yapılan refmlar, sadece ülkemiz kamuoyunun değil, tüm dünyanın takdirini kazı. Ülkemizin en ücra noktalarına kadar ayağa sağlık hizmeti götürüldüğü bir dönüşüme imza atıldı. İstatistiklere göre sağlık hizmetleri, her dört vataştan üçünün yüzünü güldürdü. Halkın sağlığına emek veren 400 bini aşkın sağlık çalışanı ise, bu süreçte büyük fedakarlıklar üstlendiler. İnsanüstü bir gayretle, halka sağlık hizmeti ulaştırmak için emeğini değil, hayatını taya koyan bir anlayışla çalıştılar. Bu fedakarlıklarının karşılığında halkımızın hayır duasını aldılar, ancak ne yazık ki eşit, güvenli ve hakkaniyetli çalışma koşullarına ulaşamadılar.

Sağlıkta Dönüşüm Programında, hizmet alan 75 milyon ülke insanına eşit şartlarda sağlık hizmeti sunmak hedeflenirken, hizmet sunan 400 bini aşkın sağlık çalışanı açısından tam tersi bir bakış açısıyla hareket edildi. Ücret ve diğer sosyal haklarda çalışma barışını bozan uygulamalar sistemleştirildi.

Sağlıkta dönüşüm hedeflenirken, dönüşümün kalıcı ve sürdürülebilir olması için gerekli olan en önemli ayrıntılar ihmal edildi. Ben yaptım olduğu mantığı içinde atılan adımlar nedeniyle mutsuz ve motivasyonsuz yüzbinlerce sağlık çalışanı oluştu.

Merkezden sahaya dikte edilen politikalar ile, sahanın gerçekleri arasındaki uyumsuzluk, sürekli olarak sağlık çalışanları üzerinde baskı oluşturdu. Her ne karar alınırsa alınsın, insan ve emek faktörü dikkate alınmadan sistemin işletilemeyeceği ancak acı tecrübelerle fark edilebildi.

14 Mart Tıp Bayramı vesilesi ile sağlık çalışanları adına aşağıda yer verdiğimiz tespit ve sunların çözümü konusunda Sağlık Bakanlığımıza ve Hükümete çağrıda bulunuyuz:

- Tam Gün Yasası’nda hekimlerimizin ve diğer sağlık çalışanlarının hakları eşit ve adil şekilde düzenlenmelidir.

- Döner Sermaye’de tavan anları kalkmalıdır.

- Perfmans sistemi adil bir yapıya kavuşturulmalı, perfmansa dayalı ek ödemelerin toplam gelir içindeki anı yüzde 30 düzeyini aşmamalıdır.

- Yasal düzenleme ile nmal çalışma süresi 8 saat olması gereken sağlık çalışanlarını, uygulama imkanı olmayan öğle tatili ihdası ile 9 saat çalıştırmaktan vazgeçilmelidir.

- Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusuna da halkımızın sağlığı ve güvenliği kadar önem verilmelidir.

- Sağlıkta şiddeti besleyen nedenlerle ciddi ve sistematik mücadele başlatılmalıdır.

- Sağlıkta belirlenecek hedeflerde çalışanların yönetime katılımı önemsenmelidir.

- Sağlık çalışanlarının mesleki saygınlığı ve sağlık hizmetlerinin bir ekip hizmeti olduğu gerçeği, politik karar süreçlerinde göz ardı edilmemelidir.

- Halkımızın sağlık hizmetlerini kullanım alışkanlıklarında yaşanan sunları tadan kaldıracak projeler geliştirilmeli, sağlık çalışanlarının iş yükünü artıran gereksiz taleplerin önüne geçilmelidir.

- Sağlıkta istihdam sununun çözümü noktasında sağlık alanını cazip hale getirecek ve gençleri bu alana yöneltecek açılımlar sağlanmalıdır.

- İstihdam yetersizliğini halkımıza hissettirmemek için ağır nöbetler tutan sağlık çalışanlarımıza ödenen nöbet ücretleri artırılarak günümüz koşullarına uygun hale getirilmelidir. Tutulan nöbetler için de ek ödeme verilmelidir.

- Hem fiziki hem de psikolojik yönden yıpratıcı bir hizmet yürüten sağlık çalışanları da fiilî hizmet zammından yararlanmalıdır.

Yukarıda sıraladığımız bu temel hususlar, yıllardır sürdürülen yanlış personel politikalarının ürettiği ve çalışanların bir önce çözüm beklediği konulardır.

Kabine değişikliği ile yakın zama görevi devralan yeni Bakanımızın sağlık çalışanlarına yönelik mesajlarını önemsiyuz. Çalışanların; sisteme olan güvenini, mesleki motivasyonunu yeniden kazanması için yeni Bakan, bu sunlara çözüm getirecek iradeyi taya koymasını bekliyuz.

Bu düşüncelerle, hekimlerimiz ve tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramını kutluy ve emeğinin, alınterinin ve hizmetlerinin gerçek anlamda karşılık bulduğu günler getirmesini diliyuz.

 
 

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo