MEMİŞ: ÜNİVERSİTE HASTANELERİ BİRLİĞİ KURULMALI

Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş,  yeni Türkiye'de yeni üniversite hastaneleri yapısının oluşturulması gerektiğini vurgulayarak, ''Toplumda üniversite hastanelerinin devlet hastaneleri gibi bir misyona sahip olduğu yönünde yanlış bir algı bulunuyor. Üniversite hastaneleri;  sağlık hizmeti ile eğitim-araştırma-bilim arasına sıkışıp kalmıştır'' dedi. 

 

Memiş, Sağlık-Sen tarafından yapılan Üniversite Hastaneleri ve Çalışanları Sorunları Çalıştayı’nın sonuçları hakkında bilgi verdi. Türkiye'de sağlıkta dönüşüm projesiyle gerek Sağlık Bakanlığı bünyesindeki hastanelerin fiziki  koşullarında, gerekse vatandaşa hizmet sunumunda önemli atılımlar gerçekleştiğini  ancak üniversite hastanelerinin bu süreçte çeşitli sorunlarının olduğunu belirtti. 

 

Üniversite hastaneleri ve çalışanlarının sorunlarının çözülmesi, mağduriyetlerinin giderilmesi ve çözüm önerilerinin sunulması amacıyla çalıştay düzenlediklerini hatırlatan Memiş, buradan ortaya çıkan en çarpıcı sorunun ''üniversite hastanelerinin akademik bir kurum mu, sağlık hizmeti sunan bir  hastane mi olduğu konusu'' olduğunu söyledi. 

 

Memiş, toplumda üniversite hastanelerinin devlet hastaneleri gibi bir  misyona sahip olduğu yönünde yanlış bir algı bulunduğunu anlattı. Metin Memiş,  aslında üniversite hastanelerinin bir hizmet hastanesi değil, 2547 Sayılı  Yükseköğretim Kanunu'na göre araştırma ve uygulama merkezi konumunda olduğunu  belirtti. 

 

Bu hastanelerin temel amaçlarının da eğitim, araştırma ve sağlık  hizmeti sunmak olduğunu dile getiren  Memiş, ''Ancak toplumda Sağlık Bakanlığına  bağlı diğer hastaneler gibi asli görevinin sağlık hizmeti sunmak olduğu  düşünülmekte. Yani, üniversite hastaneleri; sağlık hizmeti ile  eğitim-araştırma-bilim arasına sıkışıp kalmıştır. Üniversite hastanelerinin asli  görevine dönmesi çok önemlidir'' dedi. 

 

Afiliye hastaneler 

Üniversite hastaneleri ile Sağlık Bakanlığının tesislerinin ortak  kullanımı anlamında çeşitli illerde afiliasyon (işbirliği, ilişki)  uygulamalarının yapılandırıldığını ve devam ettiğini belirten Memiş şunları  kaydetti: 

 

''Mevcut afiliasyon uygulamalarındaki temel sorunun bu hastanelerde  üniversite hastanesi niteliğinden çok hizmet hastanesi niteliğinin öne  çıkarılmaya çalışılmasıdır. Afiliasyon konusunda mevcut yaklaşımlara ve anlayışa son verilerek yeni bir yapılanmaya gidilmelidir. Sağlık sistemimizde üniversite hastanelerinin misyonu netleştirilmeli, araştırma ve eğitim rollerine zarar vermeyecek şekilde ileri derecede sağlık hizmeti üreten referans kurumlar olarak yapılanmaları sağlanmalıdır. Bugünkü haliyle üniversite hastanelerine hem birinci  basamak, hem ikinci basamak, hem de üçüncü basamak hastaları herhangi bir engel  olmadan başvurabilmektedirler. Oysa, asıl görevleri ve rolleri üçüncü basamak bir  kurum olmanın gereği olarak ileri düzeyde bilgi, beceri ve yaklaşımlar  gerektiren, ikinci basamakta karşılanamayan sağlık hizmeti taleplerinin  karşılanması olmalıdır. Sağlık Bakanlığının işi eğitim vermek olmamalı, eğitim  işi üniversitelerde olmalı'' 

 

"YÖK bünyesinde üniversite hastaneleri birliği oluşturulmalı" 

Üniversite hastanelerinin YÖK bünyesinde sahipsiz olduğunu ifade eden Memiş,  YÖK bünyesinde üniversite hastanelerinin sorunlarının ele alındığı,  tartışıldığı ve izlendiği, çözüm arandığı, ilgili kamu kurumları nezdinde bu  hastaneleri temsil eden ''Üniversite Hastaneleri Birliği'' oluşturulması  gerektiğini vurguladı. 

 

''Tam Gün'' düzenlemeleri ile kamudan özele geçen üniversite  hocalarının yeniden sisteme dahil edilmesinin amaçlandığını hatırlatan Memiş, “ Ancak uygulamada özelde çalışmasına izin verilecek hocaların nasıl belirleneceği  ve bu hakkın verilmediği diğer hekimlerle eşitliğin nasıl sağlanacağı konusu  belirsiz kalmıştır. Öbür taraftan tam gün ve performansa dayalı ek ödeme ile  üniversite hastanelerinde yeni kurulan dengeyi, hastane içinde üretim ve  verimlilik artışını olumsuz etkileyebilme potansiyeli de söz konusudur” görüşüne  yer verdi. 

 

Üniversite hastanelerinde yönetsel hiyerarşiye de değinen Memiş,  üniversite hastanelerinin yönetiminde mevzuat boşluğunun söz konusu olduğunu,  hiyerarşiye yönelik hususların YÖK bünyesinde oluşturulacak ''Üniversite  Hastaneleri Kurulu''nda tartışılarak yasal bir çerçeveye kavuşturulması  gerektiğine  inandıklarını kaydetti. 

 

Finansman sorunları 

Üniversite hastanelerinin dikkat çekici finansman sorunları  bulunduğuna da dikkati çeken Memiş, şunları kaydetti: 

 

''Bunlardan ilki, borç miktarlarının fazla olması, çalışanlara ödenen  ek ödemenin güçlükle karşılanmasıdır. Borçların ödenmemesi veya geç ödenmesi ise  mal ve hizmetlerin pahalıya alınmasına yol açmaktadır. Finansman sorunlarının  sebepleri olarak; Sağlık Uygulama Tebliği'nde (SUT) hasta profiline uygun ödeme  yapılmaması, SUT'da parasal karşılığı olmayan hizmetler nedeniyle zarar oluşması  gibi konular öne çıkmaktadır. SUT'tan kaynaklı sorunları çözümü için, SUT  fiyatlarında üniversite hastanelerinin hizmet bedellerini en az yüzde 30  artırımlı olarak faturalandırılması ve üniversite hastaneleri ile ortak bir  çalışma yapılarak bir an evvel SUT'ta karşılığı olmayan hizmetlerin  faturalandırılması  sağlanmalıdır'' 

 

'Mevzuat düzenlemesi yapılmalı'' 

Üniversite hastanelerinin her türlü iş ve işleminin 2547 Sayılı  Yükseköğretim Kanunu'na dayandırıldığını anlatan Memiş, ''Ancak 2547 sayılı kanun  yetersiz kalmaktadır. Üniversite hastanelerinin tamamının işleyişini düzenleyen  ve üniversite hastaneleri ile istişare edilerek mevzuat düzenleme çalışmalarına  bir an evvel başlanmalı ve hayata geçirilmelidir'' şeklinde konuştu. 

 

Üniversite hastanesi çalışanlarının sorunlarının da bir an önce  çözülmesi gerektiğini vurgulayan Memiş, özlük haklarıyla ilgili gerekli  düzenlemelerin yapılması ve sağlık çalışanlarının şartlarının iyileştirilmesi  gerektiğini belirtti. Memiş, ''Dolayısıyla yeni Türkiye'de yeni üniversite  hastaneleri yapısının oluşturulması gerekiyor'' dedi.

ÇALIŞTAY KİTABINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo