MEMİŞ: DEMOKRATİKLEŞME HIZ KESMEDEN SÜRMELİ, SAĞLIK ÇALIŞANLARININ TALEPLERİ KARŞILANMALIDIR

SAĞLIK-SEN, YENİ ANAYASA VE TALEPLERİNİN KARŞILANMASINI İSTEDİ

Sağlık-Sen Başkanlar Kurulu, Afyonkarahisar’da toplandı. Toplantı sonunda Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş tarafından açıklanan Başkanlar Kurulu Bildirisi’nde demokratikleşmenin hız kesmeden sürmesi ve yeni anayasa talebi dile getirilirken, sağlık çalışanlarının taleplerine de dikkat çekildi.

Cumhurbaşkanının halkın oylarıyla seçilmesinin, demokratikleşme adına önemli bir kazanım olduğuna dikkat çekilen bildiride, seçim sonuçlarının “Halkımız, Yeniden Büyük Türkiye’yi tercih ederek, istikrar ve güven ortamının sürmesini istiyoruz” şeklinde okunması gerektiği ifade edildi.

Metin Memiş tarafından açıklanan bildiride, halkın kendi iradesi ile seçilen cumhurbaşkanı ile oluşan demokratikleşme ikliminin yeni, sivil ve demokrat anayasanın yanı sıra, hak ve özgürlüklerin geliştirilmesiyle devam etmesinin gerektiği kaydedildi. Bu kapsamda kamu görevlilerinin siyaset yasağının kaldırılması ve 2015 yılında yapılacak milletvekili genel seçimlerinde siyasete girmeyi düşünen kamu görevlilerinin önceden istifa etmek zorunda bırakılmasıyla oluşan mağduriyetin giderilmesine yönelik çalışmanın da acilen yapılması istendi.

Gelecek yıl toplu sözleşme yapılacağını söyleyen Memiş, hükümete kamu görevlilerinin beklentilerini karşılayabilecek bir teklifle gelinmesi çağrısında bulundu.

Bildiride, çözüm sürecine de değinildiğini kaydeden Metin Memiş, huzur ve güven ortamını bozmak isteyen barış karşıtlarına fırsat verilmemesini istedi. Memiş, bildiride ayrıca ‘millet iradesinin önüne geçecek, milli iradeyi kesintiye uğratmak için yapılan her türlü eylem ve darbe girişimleri ile devlet içindeki paralel yapıyla kararlılıkla mücadele edilmesi gerektiği, ayrıca bu tür eylemlere karışanların, yargıya ve milletine hesap vermesi gerektiği’ ifadelerine yer verildiğini kaydetti.

Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, Başkanlar Kurulu Bildirisi’nin önemli bir bölümünün de sağlık çalışanlarının taleplerinden oluştuğunu belirterek, “Vekil ebe hemşireler, kamu personeli olmayan aile sağlığı çalışanları, 4/C’liler ve görevde yükselme sınavını kazandıkları halde kadro bekleyen sağlık çalışanlarına kadro verilmelidir.” dedi.

Döner sermaye uygulamasının daha adil bir şekilde hazırlanması ve ek ödemenin emekliliğe yansıtılması gerektiğinin istendiği bildiride, aile hekimlerinin nöbet uygulamasındaki zorunluluktan vazgeçilerek, ihtiyaç duyulan yerlerde gönüllülük esasının uygulanması istendi.

Memiş ayrıca, sağlık okur-yazarlığı konusunda Sağlık-Sen tarafından yapılan araştırmanın dikkate alınarak, ulusal bir sağlık okur-yazarlığı kampanyası başlatılması ve sürdürülebilir sağlık sistemi tesis edilmesinin de bildiride yer aldığını dile getirerek, sağlıkta şiddeti önleyici ve caydırıcı yeni yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti.

Sağlık çalışanlarının iş yüküne de dikkat çekilen Sağlık-Sen Başkanlar Kurulu bildirisinde, mevcut personelin iş yükünün yeni istihdamlarla hafifletilmesi gerektiği kaydedildi.

Dış gelişmelerin de değerlendirildiği ve Genel Başkan Memiş tarafından açıklanan Sağlık-Sen Başkanlar Kurulu Bildirisi’nde, Filistin’deki İsrail terör ve katliamının bir an önce sona ermesi, halkına zulmeden katil Esed’in bir an önce görevini bırakması ve Suriye halkının yaşadığı mağduriyetin sona ermesi, Doğu Türkistan ve Myanmar’daki Müslümanlar’ın yaşadıkları katliam ve işkencelerin sona erdirilmesi için insanlığın vicdanına ve uluslararası kuruluşlara çağrı yapılması istendi.

Bildirinin sonunda ise, Sağlık-Sen’in demokrasinin olmazsa olmazı bir sivil toplum örgütü olduğu, birlik ve beraberlik içinde, özelde sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının hak ve menfaatleri, genelde ise ülkemiz ve milletimiz için üzerine düşen sorumluluktan kaçılmayacağı ve bu yönde çalışmaların süreceği vurgulandı.
 
 
 
 
 
BİLDİRİNİN TAM METNİ:

DEMOKRATİKLEŞME HIZ KESMEDEN SÜRMELİ, SAĞLIK ÇALIŞANLARININ TALEPLERİ KARŞILANMALIDIR

Sağlık-Sen Başkanlar Kurulu, 25 Ağustos 2014 Cumartesi günü, Afyonkarahisar’da toplanmış ve aşağıdaki konuların Başkanlar Kurulu Bildirisi olarak açıklanmasını kabul etmiştir.

1-      Halkın oylarıyla Cumhurbaşkanı seçilmesi, demokratikleşme adına önemli bir kazanımdır. Seçimden çıkarılması gereken sonuç; milletin seçiminin milli irade şeklinde ortaya çıkmasıdır. Halkımız, Yeniden Büyük Türkiye’yi tercih ederek, istikrar ve güven ortamının sürmesini istemiştir.

2-      Halkın doğrudan cumhurbaşkanını seçmesiyle oluşan demokratikleşme iklimi, yeni hak ve özgürlüklerin getirilmesiyle devam etmelidir.

3-      2011 seçimleri sonrası başlatılan yeni anayasa konusunda siyasi partilerin tamamı sorumluluktan kaçmamalı ve Türkiye bir an önce sivil bir anayasaya kavuşturulmalıdır.

4-      Kamu görevlilerinin önündeki siyaset yasağı bir an önce kaldırılmalı, 2015 yılında yapılacak milletvekili genel seçimlerinde siyasete girmeyi düşünen kamu görevlilerinin önceden istifa etmek zorunda bırakılmasıyla oluşan mağduriyet giderilmelidir.

5-      Gelecek yıl yapılacak toplu sözleşme öncesi, hükümet kamu görevlilerinin beklentilerini karşılayacak teklifle gelmek için çalışmalarına şimdiden başlamalıdır.

6-      Çözüm süreciyle başlayan huzur ve barış ortamı provokatif eylemlerle sabote edilmek istenmektedir. Bu tür provokasyonlara fırsat verilmemeli, barış düşmanlarının ekmeklerine yağ sürülmemeli, çözüm sürecine aynı kararlılıkla devam edilmelidir.

7-      Millet iradesinin önüne geçmek, milli iradeyi kesintiye uğratmak için yapılan her türlü eylem ve darbe planlarının yanı sıra devlet içerisindeki paralel yapılanma ile kararlı bir şekilde hukuk içinde mücadele edilmeli, bu tür eylemlere karıştıkları tespit edilenler, yargıya ve milletimize hesap vermelidir. Suçlular, hak ettikleri cezaya çarptırılmalıdır.

8-      Seçilmiş Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın, Sağlık-Sen Büyük Türkiye Buluşması’nda sağlık çalışanlarına yönelik verdiği (yıpranma payı ve lisans tamamlama) sözleri, TBMM’de görüşülmekte olan Torba Kanun’a eklenerek, yasalaşmalıdır.

9-      Vekil ebe hemşireler, kamu personeli olmayan aile sağlığı çalışanları, 4/C’liler ve görevde yükselme sınavını kazandıkları halde kadro bekleyen sağlık çalışanlarına kadro verilmelidir.

10-  Döner sermaye uygulaması sil baştan daha adil bir şekilde hazırlanmalı, ek ödemenin emekliliğe yansıması sağlanmalıdır.

11-  Aile hekimlerinin nöbet uygulamasındaki zorunluluk kaldırılarak, ihtiyaç olan yerlerde gönüllülük esasına göre yeniden planlanmalıdır.

12-  Sağlık okur yazarlığı konusunda yapmış olduğumuz araştırma dikkate alınarak, ulusal bir sağlık okur-yazarlığı kampanyası başlatılmalı ve sürdürülebilir sağlık sistemi tesis edilmelidir.

13-  Sağlık-Sen’in yaptığı araştırma ve sunduğu tekliflerinin bir kısmının dikkate alınarak, sağlık çalışanlarına şiddet uygulayanlara yönelik gerçekleştirilen düzenlemeye teşekkür ederken, mevcut düzenlemenin yetersiz kaldığını, sağlıkta şiddeti önlemek için caydırıcı ve etkili yasal düzenlemeler bir an önce hayata geçirilmelidir.

14-  Yetersiz sağlık personeli sorunu çözülmeli, yeni istihdamlar yapılarak, sağlık çalışanlarının iş yükü hafifletilmelidir.

15-  Sağlık-Sen olarak taleplerimizin takipçisi olacağız ve talepler kazanıma döşüne kadar mücadelemize devam edeceğiz.

16-  Suriye’deki iç savaş bir an önce sona ermeli, katil Esed, gitmeli, insanların mağduriyetine son verilmelidir. Bu konuda uluslararası kurum ve kuruluşlar üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmelidir.

17-  Ülkemizde misafir olarak bulunan savaş mağduru Suriyeli kardeşlerimiz üzerinden oynanan oyunlar, milletimizin sağduyusu ve feraseti ile bozulmalıdır. Huzurumuzu bozacak eylemlere izin verilmemelidir.

18-  İsrail’in Filistin’deki devlet terörü ve katliamlar bir an önce sona ermelidir. Katil devlet İsrail’in şımarıklığına son verilerek, katliamlardan sorumlu yetkililer hesap vermeli, destekçileri de uyarılarak, İsrail yalnız bırakılmalıdır.

19-  Doğu Türkistan ve Myanmar’daki Müslümanlar’ın yaşadıkları katliam ve işkenceler bir an önce sona ermeli, bu konuda uluslararası arenada gerekli girişimlerde bulunulmalıdır.

20-  Öncelikle Filistinliler olmak üzere, ülkemiz ve yurtdışındaki mağdurlar için başlatılan yardım kampanyaları kararlılıkla sürmeli, vatandaşlarımızın da güçleri doğrultusunda bu kampanyalara katılarak destek vermeleri sağlanmalıdır.

21-  Sağlık-Sen; demokrasinin olmazsa olmazı bir sivil toplum örgütü olarak birlik ve beraberlik içinde, özelde sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının hak ve menfaatleri, genelde ise ülkemiz ve milletimiz için üzerine düşen sorumluluktan kaçmayacak ve bu yönde çalışmalarını sürdürecektir.

 

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo