Görevde Yükselme Genel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı

Danıştay tarafından Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Genel Yönetmeliğinin bazı maddeleri hakkında yürütmenin durdurulması kararı verilmesinden sonra çerçeve yönetmelikte değişiklik yapıldı.

Yönetmelikte en dikkat çekici nokta sınav barajının yeniden getirilmesi oldu. Sendikamızın yıllardır görevde yükselme sınavında 70 barajının kaldırılması için yaptığı girişimler sonucu bu baraj kaldırılmıştı. Ancak Kamu-Sen’e bağlı Türk Eğitim-Sen tarafından sınav barajının genel yönetmeliğe eklenmesi için Danıştay’da dava açıldı. Bu dava sonucunda Danıştay sınav barajının yeniden olarak belirlenmesine karar verdi.

            1. “İlçe idare şube başkanları ile bunlarla aynı düzeydeki diğer görevlere” ibaresindeki belirsizlik “atama usul ve esasları kurumlarınca yönetmelikle belirlenen idare şube başkanları ile bunlarla aynı düzeydeki diğer kadrolara” olarak değiştirilerek giderilmiştir.

            2. Görevde yükselme suretiyle atanacak personele bulunduğu kurumda ve alt görevlerde çalışmış olma şartı getirildi. Alt görevlerde çalışılacak olan sürenin en az 6 ayı atamanın yapılacağı kurumda geçmelidir.

            3. Görevde yükselme yazılı sınavına 70 barajı getirildi. Sözlü sınava girecek olanlarda yazılı sınavdan en az 60 almalıdır.

            4. Şube müdürü, müdür ve bunlarla aynı düzeydeki diğer kadrolara atanacaklar için yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması alınacaktır.

            5. Ek yerleştirmeler başarı sıralamasının kesinleşmesinden itibaren 6 ay içerisinde yapılacaktır.

            6. Kurumlar 6 ay içerisinde yönetmeliklerini bu değişikliklere göre düzenlemelidir. Kurumlar yeni yönetmeliklerini yayınlayana kadar, çerçeve yönetmelik hükümlerini uygulayacaktır. 

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo