Aile Hekimliği Nöbet Genelgesi’nin İptalini İstedik

Sağlık-Sen, Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarının hastanelerde mesai saatleri dışında ayda asgari sekiz saat nöbet tutmasını öngören ihtiyaç halinde ise bu sürenin üzerinde nöbet tutma görevi veren genelgenin iptali için Danıştay'da dava açtı.

Haftalık 40 saat çalışan, binlerce hastayla birebir diyalog halinde olan aile hekimliği çalışanlarının bu çalışmaların üzerine bir de nöbet tutmak zorunda olduklarına dikkat çekilen dava dilekçesinde mesai yoğunluğunun, çalışan sağlığı ve hizmetin kalitesini olumsuz yönde etkileyeceği ifade edildi.

Dilekçede, aile hekimlerini ve aile sağlığı elemanlarını nöbet tutmaya zorlayan bu düzenlemenin Anayasa’nın 50. Maddesinde yer alan “Dinlenmek çalışanların hakkıdır” hükmüne ve Türkiye’nin de taraf olduğu Avrupa Sosyal Şartı’nın “Adil çalışma koşullarına sahip olma hakkı” başlıklı 2. maddesinde yer alan hükümlere tamamen aykırı olduğu belirtildi.

Anayasa’nın 11. Maddesinde yer alan “Kanunlar Anayasaya aykırı olamaz” ilkesi gereği anayasal hak olan çalışanın dinlenmesi hakkının, nöbet zorunluluğu getiren 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu ile ihlal edildiği belirtilen dilekçede Danıştay Başkanlığı’nca Anayasa’ya aykırı olan bu düzenlemenin iptali talebiyle Anayasa Mahkemesi’ne gönderilmesi talep edildi.

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo